orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna

Zasady wymowy łacińskiej i greckiej

Zwroty powszechnego użytku

Przymiotniki i przysłówki
Kolory
Pytajniki
Podstawowe zwroty

Liczby, miary i wagi

Liczebniki główne i porządkowe. Dodawanie. Odejmowanie
Liczebniki podziałowe i przysłówkowe. Mnożenie. Dzielenie
Miary w starożytności
Nazewnictwo miar

Czas

Godzina. Dzień. Tydzień. Miesiąc. Pory roku
Stany pogody
Kalendarz
Etapy życia człowieka
Wyrażenia odnoszące się do czasu

Człowiek

Ciało człowieka
Narządy człowieka
Stan zdrowotny
Stan psychiczny człowieka
Codzienne czynności

Rodzina

Religia i święta

Terminologia religijna
Święta i uroczystości

Ubranie

Odzież i obuwie
Dodatki do ubioru

Dom

Dom od zewnątrz
Dom od wewnątrz
Przedpokój
Pokój stołowy
Gabinet
Kuchnia
Sypialnia
Łazienka
Sprzęt domowy

Pokarmy

Ogród i rośliny

Zwierzęta

Okolica

Środowisko naturalne, pogoda i zjawiska atmosferyczne
Budowle publiczne

Handel i zajęcia usługowe

Sklepy i zakłady usługowe
Zakład fryzjerski
Restauracja
Kawiarnia
Hotel
Poczta
Bank

Szkolnictwo

Praca

Zawód
Ekonomia
Zakłady pracy
Narzędzia i maszyny
Urządzenie techniczne i elektroniczne

Czas wolny

Rozrywki
Muzyka, teatr, film
Muzeum i galeria
Książka i prasa

Sport

Terminologia sportowa
Lekkoatletyka
Piłka nożna. Gry z piłką
Atletyka ciężka
Gimnastyka
Sporty wodne
Sporty zimowe
Inne dyscypliny sportowe

Podróż

Droga
Pojazdy
Samochód
Kolej
Droga morska
Droga lotnicza
Wycieczka

Polityka i prawo

Sprawy polityczne
Unia Europejska
Polskie partie polityczne
Prawo

Wojskowość

Imiona

Państwa, miasta, geografia

Państwa
Stolice
Miasta Polski
Morza, rzeki, góry

DODATKI GRAMATYCZNE ŁACIŃSKIE

Deklinacja
Koniugacja
Przyimki
Zaimki
Łacińskie czasowniki nieregularne
Symbolika kalendarza

DODATKI GRAMATYCZNE GRECKIE

Deklinacja
Koniugacja
Podstawowe formy greckich czasowników nieregularnych
Jestem  -  idę
Kładę -  rzucam  -  daję

POMOCNICZE STRONY INTERNETOWE

 Rozmówki polsko-łacińskie:

http://Colloquia-Polono-Latina.eu.interia.pl

 

·         Przysłowia i zwroty łacińskie:

http://dicta-latina.w.interia.pl

 

·         Przysłowia łacińskie z polskim i niemieckim tłumaczeniem:

http://mater-nostra.fm.interia.pl

 

·         Kolędy w różnych językach Europy:

http://Cantica-Natalicia.eu.interia.pl

 

·         Przysłowia łacińskie i greckie:

http://sent-lat-graecae.eu.interia.pl

 

·         Słownik grecko-łacińsko-polski do Nowego Testamentu:

http://Voc-gr-lat-pol-ad-NT.eu.interia.pl

 

·         Iliada w wersji polsko-greckiej:

http://iliada-gr-pol.fm.interia.pl

 


DODATKI GRAMATYCZNE
 
girl.girl.girl.

KONIUGACJA  ŁACIŃSKA

 

INDICATIVUS

ACTIVUM                                                                                                     PASSIVUM

I  -ā- II  -ē- III  -spółgł.- IV  -ī- esse I  -ā- II  -ē- III -spółgł.- IV  -ī-
orn-o
orna-s
orna-t
ornā-mus
ornā-tis
orna-nt
víde-o
vide-s
vide-t
vidē-mus
vidē-tis
vide-nt
leg-o
leg-i-s
leg-i-t
lég-i-mus
lég-i-tis
leg-u-nt
audi-o
audi-s
audi-t
audī-mus
audī-tis
audi-u-nt
sum
es
est
sumus
estis
sunt
 
praes.
 
orn-or
ornā-ris
ornā-tur
ornā-mur
orná-mini
orna-ntur
vide-or
vidē-ris
vidē-tur
vidē-mur
vidé-mini
vide-ntur
leg-o-r
lég-e-ris
lég-i-tur
lég-i-mur
leg-í-mini
leg-u-ntur
audi-o-r
audī-ris
audī-tur
audī-mur
audí-mini
audi-u-ntur
ornā-ba-m
ornā-ba-s
ornā-ba-t
orna-bā-mus
orna-bā-tis
orna-ba-nt
vidē-ba-m
vidē-ba-s
vidē-ba-t
vide-bā-mus
vide-bā-tis
vide-ba-nt
leg-ēba-m
leg-ēba-s
leg-ēba-t
leg-ebā-mus
leg-ebā-tis
leg-ēba-nt
audi-ēba-m
audi-ēba-s
audi-ēba-t
audi-ebā-mus
audi-ebā-tis
audi-ēba-nt
era-m
era-s
era-t
erā-mus
erā-tis
era-nt
 
impF.
 
orna-ba-r
orna-bā-ris
orna-bā-tur
orna-bā-mur
orna-bá-mini
orna-bā-ntur
vide-ba-r
vide-bā-ris
vide-bā-tur
vide-bā-mur
vide-bá-mini
vide-bā-ntur
leg-ēba-r
leg-ebā-ris
leg-ebā-tur
leg-ebā-mur
leg-ebá-mini
leg-ebā-ntur
audi-ēba-r
audi-ebā-ris
audi-ebā-tur
audi-ebā-mur
audi-ebá-mini
audi-ebā-ntur
orna-b-o
orná-b-i-s
orná-b-i-t
orná-b-i-mus
orná-b-i-tis
orna-b-u-nt
vidé-b-o
vidé-b-i-s
vidé-b-i-t
vidé-b-i-mus
vidé-b-i-tis
vide-b-u-nt
leg-a-m
leg-e-s
leg-e-t
leg-ē-mus
leg-ē-tis
leg-e-nt
audi-a-m
audi-e-s
audi-e-t
audi-ē-mus
audi-ē-tis
audi-e-nt
ero
eris
erit
érimus
éritis
erunt
fut. I
orna-b-or
orná-b-e-ris
orná-b-i-tur
orná-b-i-mur
orna-b-í-mini
orna-b-u-ntur
vide-b-or
vidé-b-e-ris
vidé-b-i-tur
vidé-b-i-mur
vide-b-í-mini
vide-b-u-ntur
leg-a-r
leg-ē-ris
leg-ē-tur
leg-ē-mur
leg-é-mini
leg-ē-ntur
audi-a-r
audi-ē-ris
audi-ē-tur
audi-ē-mur
audi-é-mini
audi-ē-ntur
ornav-i
ornav-isti
ornav-it
ornáv-imus
ornav-istis
ornav-ērunt
vid-i
vid-isti
vid-it
víd-imus
vid-istis
vid-ērunt
leg-i
leg-isti
leg-it
lég-imus
leg-istis
leg-ērunt
audiv-i
audiv-isti
audiv-it
audív-imus
audiv-istis
audiv-ērunt
fu-i
fu-isti
fu-it
-imus
fu-istis
fu-ērunt
 
perf.
 
ornatus,-a,-um  sum
ornatus,-a,-um  es
ornatus,-a,-um  est
ornati,-ae,-a  sumus
ornati,-ae,-a  estis
ornati,-ae,-a  sunt
visus,-a,-um  sum
visus,-a,-um  es
visus,-a,-um  est
visi,-ae,-a  sumus
visi,-ae,-a  estis
visi,-ae,-a  sunt
lectus,-a,-um  sum
lectus,-a,-um  es
lectus,-a,-um  est
lecti,-ae,-a  sumus
lecti,-ae,-a  estis
lecti,-ae,-a  sunt
auditus,-a,-um  sum
auditus,-a,-um  es
auditus,-a,-um  est
auditi,-ae,-a  sumus
auditi,-ae,-a  estis
auditi,-ae,-a  sunt
ornáv-ero
ornáv-eris
ornáv-erit
ornav-érimus
ornav-éritis
ornáv-erint
víd-ero
víd-eris
víd-erit
vid-érimus
vid-éritis
víd-erint
lég-ero
lég-eris
lég-erit
leg-érimus
leg-éritis
lég-erint
audív-ero
audív-eris
audív-erit
audiv-érimus
audiv-éritis
audív-erint
fú-ero
fú-eris
fú-erit
fu-érimus
fu-éritis
fú-erint
 
fut. II
 
ornatus,-a,-um  ero
ornatus,-a,-um  eris
ornatus,-a,-um  erit
ornati,-ae,-a  érimus
ornati,-ae,-a  éritis
ornati,-ae,-a  erunt
visus,-a,-um  ero
visus,-a,-um  eris
visus,-a,-um  erit
visi,-ae,-a  érimus
visi,-ae,-a  éritis
visi,-ae,-a  erunt
lectus,-a,-um  ero
lectus,-a,-um  eris
lectus,-a,-um  erit
lecti,-ae,-a  érimus
lecti,-ae,-a  éritis
lecti,-ae,-a  erunt
auditus,-a,-um  ero
auditus,-a,-um  eris
auditus,-a,-um  erit
auditi,-ae,-a  érimus
auditi,-ae,-a  éritis
auditi,-ae,-a  erunt
ornáv-eram
ornáv-eras
ornáv-erat
ornav-erāmus
ornav-erātis
ornáv-erant
víd-eram
víd-eras
víd-erat
vid-erāmus
vid-erātis
víd-erant
lég-eram
lég-eras
lég-erat
leg-erāmus
leg-erātis
lég-erant
audív-eram
audív-eras
audív-erat
audiv-erāmus
audiv-erātis
audív-erant
fú-eram
fú-eras
fú-erat
fu-erāmus
fu-erātis
fú-erant
 
plpf.
 
ornatus,-a,-um eram
ornatus,-a,-um eras
ornatus,-a,-um erat
ornati,-ae,-a  erāmus
ornati,-ae,-a  erātis
ornati,-ae,-a  erant
visus,-a,-um  eram
visus,-a,-um  eras
visus,-a,-um  erat
visi,-ae,-a  erāmus
visi,-ae,-a  erātis
visi,-ae,-a  erant
lectus,-a,-um  eram
lectus,-a,-um  eras
lectus,-a,-um  erat
lecti,-ae,-a  erāmus
lecti,-ae,-a  erātis
lecti,-ae,-a  erant
auditus,-a,-um  eram
auditus,-a,-um  eras
auditus,-a,-um  erat
auditi,-ae,-a  erāmus
auditi,-ae,-a  erātis
auditi,-ae,-a  erant

X


CONIUNCTIVUS

ACTIVUM                                                                                                     PASSIVUM

I  -ā- II  -ē- III  -spółgł.- IV  -ī- esse   I  -ā- II  -ē- III -spółgł.- IV  -ī-
orn-e-m
orn-e-s
orn-e-t
orn-ē-mus
orn-ē-tis
orn-e-nt
víde-a-m
víde-a-s
víde-a-t
vide-ā-mus
vide-ā-tis
víde-a-nt
leg-a-m
leg-a-s
leg-a-t
lég-ā-mus
lég-ā-tis
leg-a-nt
audi-a-m
audi-a-s
audi-a-t
audi-ā-mus
audi-ā-tis
audi-a-nt
sim
sis
sit
simus
sitis
sint
praes. orn-e-r
orn-ē-ris
orn-ē-tur
orn-ē-mur
orn-é-mini
orn-ē-ntur
víde-a-r
vide-ā-ris
vide-ā-tur
vide-ā-mur
vide-á-mini
vide-ā-ntur
leg-a-r
leg-ā-ris
leg-ā-tur
leg-ā-mur
leg-á-mini
leg-ā-ntur
audi-a-r
audi-ā-ris
audi-ā-tur
audi-ā-mur
audi-á-mini
audi-ā-ntur
ornā-re-m
ornā-re-s
ornā-re-t
orna-rē-mus
orna-rē-tis
ornā-re-nt
vidē-re-m
vidē-re-s
vidē-re-t
vide-rē-mus
vide-rē-tis
vidē-re-nt
lég-e-re-m
lég-e-re-s
lég-e-re-t
leg-e-rē-mus
leg-e-rē-tis
lég-e-re-nt
audī-re-m
audī-re-s
audī-re-t
audī-rē-mus
audī-rē-tis
audī-re-nt
esse-m
esse-s
esse-t
essē-mus
essē-tis
esse-nt
 impf. ornā-re-r
orna-rē-ris
orna-rē-tur
orna-rē-mur
orna-ré-mini
orna-rē-ntur
vidē-re-r
vide-rē-ris
vide-rē-tur
vide-rē-mur
vide-ré-mini
vide-rē-ntur
lég-e-re-r
leg-e-rē-ris
leg-e-rē-tur
leg-e-rē-mur
leg-e-ré-mini
leg-e-rē-ntur
audī-re-r
audi-rē-ris
audi-rē-tur
audi-rē-mur
audi-ré-mini
audi-rē-ntur
ornáv-erim
ornáv-eris
ornáv-erit
ornav-érimus
ornav-éritis
ornáv-erint
víd-erim
víd-eris
víd-erit
vid-érimus
vid-éritis
víd-erint
lég-erim
lég-eris
lég-erit
leg-érimus
leg-éritis
lég-erint
audív-erim
audív-eris
audív-erit
audiv-érimus
audiv-éritis
audív-erint
fú-erim
fú-eris
fú-erit
fu-érimus
fu-éritis
fú-erint
 perf. ornatus,-a,-um  sim
ornatus,-a,-um  sis
ornatus,-a,-um  sit
ornati,-ae,-a  simus
ornati,-ae,-a  sitis
ornati,-ae,-a  sint
visus,-a,-um  sim
visus,-a,-um  sis
visus,-a,-um  sit
visi,-ae,-a  simus
visi,-ae,-a  sitis
visi,-ae,-a  sint
lectus,-a,-um  sim
lectus,-a,-um  sis
lectus,-a,-um  sit
lecti,-ae,-a  simus
lecti,-ae,-a  sitis
lecti,-ae,-a  sint
auditus,-a,-um  sim
auditus,-a,-um  sis
auditus,-a,-um  sit
auditi,-ae,-a  simus
auditi,-ae,-a  sitis
auditi,-ae,-a  sint
ornav-issem
ornav-isses
ornav-isset
ornav-issēmus
ornav-issētis
ornav-issent
vid-issem
vid-isses
vid-isset
vid-issēmus
vid-issētis
vid-issent
leg-issem
leg-isses
leg-isset
leg-issēmus
leg-issētis
leg-issent
audiv-issem
audiv-isses
audiv-isset
audiv-issēmus
audiv-issētis
audiv-issent
fu-issem
fu-isses
fu-isset
fu-issēmus
fu-issētis
fu-issent
plpf. ornatus,-a,-um essem
ornatus,-a,-um esses
ornatus,-a,-um esset
ornati,-ae,-a  essēmus
ornati,-ae,-a  essētis
ornati,-ae,-a  essent
visus,-a,-um  essem
visus,-a,-um  esses
visus,-a,-um  esset
visi,-ae,-a  essēmus
visi,-ae,-a  essētis
visi,-ae,-a  essent
lectus,-a,-um  essem
lectus,-a,-um  esses
lectus,-a,-um  esset
lecti,-ae,-a  essēmus
lecti,-ae,-a  essētis
lecti,-ae,-a  essent
auditus,-a,-um  essem
auditus,-a,-um  esses
auditus,-a,-um  esset
auditi,-ae,-a  essēmus
auditi,-ae,-a  essētis
auditi,-ae,-a  essent
 

X


IMPERATIVUS

ACTIVUM                                                                                                     PASSIVUM

I  -ā- II  -ē- III  -spółgł.- IV  -ī- esse   I  -ā- II  -ē- III -spółgł.- IV  -ī-
p. 2 sg.    orna
p. 2 pl.    ornā-te
vide
vidē-te
leg-e
lég-i-te
audi
audī-te
es
es-te
praes. p. 2 sg.     ornā-re
p. 2 pl.     orná-mini
vidē-re
vidé-mini
lég-e-re
leg-í-mini
audī-re
audí-mini
p. 2 sg.   ornā-to
p. 3 sg.   ornā-to
 
p. 2 pl.  orna-tō-te
p. 3 pl.  ornā-nto
vidē-to
vidē-to
 
vide-tō-te
vidē-nto
lég-i-to
lég-i-to
 
leg-i-tōte
leg-u-nto
audī-to
audī-to
 
audi-tō-te
audi-u-nto
es-to
es-to
 
es-tōte
s-u-nto
fut. p. 2 sg.    ornā-tor
p. 3 sg.    ornā-tor
 
p. 2 pl.          
p. 3 pl.     ornā-ntor
vidē-tor
vidē-tor
 
     
vidē-ntor
lég-i-tor
lég-i-tor
 
     
leg-u-ntor
audī-tor
audī-tor
 
     
audi-u-ntor
 

X


INFINITIVUS

ACTIVUM                                                                                                     PASSIVUM

I  -ā- II  -ē- III  -spółgł.- IV  -ī- esse   I  -ā- II  -ē- III -spółgł.- IV  -ī-
ornā-re vidē-re lég-e-re audīre esse praes. ornā-ri vidē-ri
Uwaga!
leg-i
audī-ri
ornatūrus esse visūrus esse lectūrus esse auditūrus esse futūrus esse = fore fut. ornatum iri visum iri lectum iri auditum iri
ornav-isse vid-isse leg-isse audiv-isse fuisse perf. ornatus esse (part. w N. w NCI; w Acc. przy ACI) visus esse lectus esse auditus esse
 

X


PARTICIPIUM

ACTIVUM                                                                                                     PASSIVUM

I  -ā- II  -ē- III  -spółgł.- IV  -ī- esse   I  -ā- II  -ē- III -spółgł.- IV  -ī-
orna-ns vide-ns lég-e-ns audi-e-ns ens praes.
ornatūrus,-a,um visūrus,-a,um lectūrus,-a,-um auditūrus,-a,-um futūrus,-a,-um fut. orna-ndus,-a,-um vide-ndus,-a,-um leg-e-ndus,-a,-um audi-e-ndus,-a,-um
perf. ornatus,-a,-um visus,-a,-um lectus,-a,-um auditus,-a,-um

 

strona główna

wietrzyk