orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna

Zasady wymowy łacińskiej i greckiej

Zwroty powszechnego użytku

Przymiotniki i przysłówki
Kolory
Pytajniki
Podstawowe zwroty

Liczby, miary i wagi

Liczebniki główne i porządkowe. Dodawanie. Odejmowanie
Liczebniki podziałowe i przysłówkowe. Mnożenie. Dzielenie
Miary w starożytności
Nazewnictwo miar

Czas

Godzina. Dzień. Tydzień. Miesiąc. Pory roku
Stany pogody
Kalendarz
Etapy życia człowieka
Wyrażenia odnoszące się do czasu

Człowiek

Ciało człowieka
Narządy człowieka
Stan zdrowotny
Stan psychiczny człowieka
Codzienne czynności

Rodzina

Religia i święta

Terminologia religijna
Święta i uroczystości

Ubranie

Odzież i obuwie
Dodatki do ubioru

Dom

Dom od zewnątrz
Dom od wewnątrz
Przedpokój
Pokój stołowy
Gabinet
Kuchnia
Sypialnia
Łazienka
Sprzęt domowy

Pokarmy

Ogród i rośliny

Zwierzęta

Okolica

Środowisko naturalne, pogoda i zjawiska atmosferyczne
Budowle publiczne

Handel i zajęcia usługowe

Sklepy i zakłady usługowe
Zakład fryzjerski
Restauracja
Kawiarnia
Hotel
Poczta
Bank

Szkolnictwo

Praca

Zawód
Ekonomia
Zakłady pracy
Narzędzia i maszyny
Urządzenie techniczne i elektroniczne

Czas wolny

Rozrywki
Muzyka, teatr, film
Muzeum i galeria
Książka i prasa

Sport

Terminologia sportowa
Lekkoatletyka
Piłka nożna. Gry z piłką
Atletyka ciężka
Gimnastyka
Sporty wodne
Sporty zimowe
Inne dyscypliny sportowe

Podróż

Droga
Pojazdy
Samochód
Kolej
Droga morska
Droga lotnicza
Wycieczka

Polityka i prawo

Sprawy polityczne
Unia Europejska
Polskie partie polityczne
Prawo

Wojskowość

Imiona

Państwa, miasta, geografia

Państwa
Stolice
Miasta Polski
Morza, rzeki, góry

DODATKI GRAMATYCZNE ŁACIŃSKIE

Deklinacja
Koniugacja
Przyimki
Zaimki
Łacińskie czasowniki nieregularne
Symbolika kalendarza

DODATKI GRAMATYCZNE GRECKIE

Deklinacja
Koniugacja
Podstawowe formy greckich czasowników nieregularnych
Jestem  -  idę
Kładę -  rzucam  -  daję

POMOCNICZE STRONY INTERNETOWE

 Rozmówki polsko-łacińskie:

http://Colloquia-Polono-Latina.eu.interia.pl

 

·         Przysłowia i zwroty łacińskie:

http://dicta-latina.w.interia.pl

 

·         Przysłowia łacińskie z polskim i niemieckim tłumaczeniem:

http://mater-nostra.fm.interia.pl

 

·         Kolędy w różnych językach Europy:

http://Cantica-Natalicia.eu.interia.pl

 

·         Przysłowia łacińskie i greckie:

http://sent-lat-graecae.eu.interia.pl

 

·         Słownik grecko-łacińsko-polski do Nowego Testamentu:

http://Voc-gr-lat-pol-ad-NT.eu.interia.pl

 

·         Iliada w wersji polsko-greckiej:

http://iliada-gr-pol.fm.interia.pl


Sport
 
girl.

LEKKOATLETYKA

 athletica levis – ™lafrÕj ¢qlhtismÒj

waza


bieg długodystansowy

cursus, us m. spatii longi

Ð toà makroà diast»matoj drÒmoj,-ou

bieg maratoński

cursus, us m. Marathonius

Ð maraqonikÕj drÒmoj,-ou

bieg krótkodystans.

cursus, us m. spatii brevis

Ð mikrodiasthmatikÕj drÒmoj,-ou

bieg na 5 km

cursus, us m. quinque milium metrorum

Ð tîn pšnte ciliomštrwn drÒmoj,-ou

bieg na przełaj

cursus, us m. silvestris

Ð di¦ tÕ d£soj drÒmoj,-ou

bieg przez płotki

cursus, us m. super saepimenta

Ð Øpr fragmÕn drÒmoj,-ou

bieg z przeszkodami

cursus, us m. super obstácula

Ð met¦ tîn kwlum£twn drÒmoj

bieg średniodystans.

cursus, us m. spatii medii

Ð toà med…ou diast»matoj drÒmoj,-ou

biegacz na 100 m.

cursor, oris centum metrorum

Ð tîn ˜katÕn metrîn drom£j,-£doj

biegacz

cursor, oris m.

Ð drom£j,-£doj

dziesięciobój

decáthlum, i n.

Ð dek©qlon,-ou

meta

meta, ae f.; términus, i m.

tÕ tšrma,-atoj

pięciobój

pentáthlum, i n.

tÕ pent©qlon,-ou

rzut dyskiem

iáctus, us m. disci

¹ tù d…skJ bol»,-Áj

rzut młotem

iaculatio, onis f. mállei

¹ tÍ sfÚrv bol»,-Áj

rzut oszczepem

iaculatio, onis f. iáculi

¹ tù ¢kont…J bol»,-Áj

skok o tyczce

saltus, us m. perticarius

tÕ ™pˆ kontö ¤lma,-atoj

skok w dal

saltus, us m. in longum

tÕ ¤lma,-atoj e„j makr£n

skok wzwyż

saltus, us m. in altum

tÕ ¤lma,-atoj ¥nw

sprint

cursus, us m. brevis

Ð drÒmoj bracÚj

start do biegu

initium, ii n. cursus

¹ ¥fesij,-ewj

trójskok

saltus, us m. triplex

tÕ ¤lma,-atoj triploàn


 

X

 

wyżej, mocniej, szybciej

altius, fortius, citius

ØyhlÒteron, dunatÒteron, q©tton .
 

X

 
   biegi
 

X


 dysk.
 

X


strona główna

wietrzyk