orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna

Dodatki gramatyczne
łacińskie


Deklinacja
Koniugacja
Przyimki
Zaimki
Łacińskie czasowniki nieregularne
Symbolika kalendarzaDodatki gramatyczne
greckie


Deklinacja
Koniugacja
Podstawowe formy
greckich czasowników nieregularnych
Jestem  -  idę
Kładę -  rzucam  -  daję
Pomocnicze strony tematyczne

Słownik polsko-łacińsko-grecki:
http://voc.wietrzykowski.net./

Sentencje łacińskie i greckie:
http://www.wietrzykowski.net/Sententiae.pdf
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:
http://mare-nostrum.wietrzykowski.net/

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:
http://roma-antiqua.wietrzykowski.net/

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/

Sport
 
girl.

ATLETYKA  CIĘŻKA

athletica gravis – barÝj ¢qlhtismÒj
akrot.

boks

pugil(l)ātus, us m.

¹ pugmac…a,-aj

bokser

pugil, púgilis m.

Ð pÚgmacoj,-ou

boksować

púgilor, 1, atus sum

pugmacšw

dżudo

lucta, ae f. Iudóica

tÕ tzoÚnton,-ou

karate

lucta, ae f. carática

tÕ kar£te (nieodm.)

podnoszenie ciężarów

sublatio, onis f. pónderis; gestāmen, inis n. óneris

¹ tîn b£rwn Ûywsij,-ewj

sekundant

adiutor, oris m.

Ð bohqÒj,-oà

zapasy

luctatio, onis f.; luctatus, us m.

 ¹ p£lh,-hj

w stylu klasycznym

luctatio Graeco-Romana

¹ Graiko-Rwmanik¾ p£lh,-hj

w stylu wolnym

luctatio líbera

¹ ™leuqer¦ p£lh,-hj

zapaśnik

luctator, oris m.

Ð palaistr…thj,-ou


 

X

 
 
zapasy

   

X

   

Noli vinci a malo, sed vince in bono malum.

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Mὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.  

List Pawła do Rzymian 12, 21
Xbokser


X  

strona główna

wietrzyk