orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Ubranie
girl.  

DODATKI  DO  UBIORU

 additamenta ad vestimenta – prÒsqesej e„j ™ndÚmata


apaszka

pannus, i m. collaris

tÕ foul£rion,-ou

beret

pílleus, i m. Vascónicus

Ð skoÚfoj,-ou

bransoletka

armilla, ae f.

tÕ bracionist»r,-Ároj

broszka

fíbula, ae f.

¹ ™net»,-Áj

chustka

pannus, i m.

tÕ ™pibÒlaion,-ou

chusta na głowę

mitella, ae f.; ricinium, ii n.; rica, ae f.

tÕ kr»demon,-ou

chusta na ramię

anaboládium, ii n.; superumerāle, is n.

tÕ ™pibÒlaion,-ou

chusta na szyję

amictorium, ii n.; collāre, is n.

¹ mant»lh,-hj

chusteczka do nosa

lintéolum, i n.; mucinnium, ii n.;

tÕ lšntion,-ou

chusteczka do potu

sudarium, ii n.

tÕ soud£rion,-ou

czapka

pílleus, i m.

Ð p‹loj,-ou

fryzura

tonsus, us m.

Ð knenismÒj,-oà

grzebień

pecten, inis n.

Ð kte…j, ktenÒj

guzik

buto, ōnis m.; glóbulus, i m.

tÕ koump…on,-ou

kamień szlachetny

gemma, ae f.

Ð polÚtimoj l…qoj,-ou

kapelusz

pétasus, i m.

Ð pštasoj,-ou

kolczyk

inauris, is f.

tÕ ¥rthma,-atoj

korale

corallia, orum n.pl.

t¦ kar£llia,-wn

kosmetyczka

marsupium, ii n.; crumīna, ae f.

tÕ tsant£kion,-ou

krawat

focāle, is n.

Ð desmÒj,-oà

melonik

pétasus, i m. altus  

Ð sfairist»j,-oà

muszka

musca, ae f.

Ð desmÕj tÒxwn

naszyjnik

monīle, is n.

tÕ peritrac»lion,-ou

obrączka

ánulus, i m.

tÕ kukl…skion,-ou

oczko pierścionka

gemma, ae f.

¹ pštra,-aj

okulary (słoneczne)

perspicillum, i n. (solāre)

t¦ guali£,-în (¹l…ou)

ozdoba

ornamentum, i n.; decus, oris n.

Ð kÒsmoj,-ou;; ¹ eÙpršpeia,-aj

parasol

umbrella, ae f.; umbráculum, i n.

tÕ ski£deion,-ou

pas

cíngulum, i n.

Ð zwst»r,-Ároj

pasek

cinctículus, i m.; cingillum, i n.

tÕ zwst»rion,-ou

perfum

arómata, orum n.pl.

t¦ ¢rèmata,-wn

perła

margarīta, ae f.

Ð margar…thj,-ou

pierścionek

ánulus, i m. cum gemma

tÕ daktul…dion,-ou

plecak

sacciperium, ii n. dorsuāle; pera, ae f.

Ð guliÒj,-ou

podwiązka

periscellis, is f.

¹ Øpodesm…j,-…doj

rękawiczka

manícula, ae f.

¹ daktul»qra,-aj

spinka

fíbula, ae f.

Ð sundet»reuj,-ewj

teczka

theca, ae f.

¹ q»kh,-hj

torba

saccus, i m.; pera, ae f.

¹ p»ra,-aj; Ð s£kkoj; Ð f£skoloj,-ou

torebka

pérula, ae f.

tÕ s£kkion,-ou

wachlarz

flabellum, i n.

tÕ flab…llion,-ou

wstążka

fascia, ae f.; vitta, ae f.; taenia, ae f.

¹ tain…a,-aj

zamek błyskawiczny

clusūra, ae f. tráctilis

tÕ fermon£r,-£roj

zegarek

horologium, ii n.

tÕ ærolÒgion,-ou


 

X

 

O, jakie piękne korale!

O quam pulchra corallia!

W, po‹a kal¦ kor£llia.

Urwał mi się guzik.

Buto mihi detractus est.

TÕ koump…on ™mo‹ ¢pesp»sato.

Włóż czapkę na głowę!

Ímpone píleum in caput!

'Ep…tiqei tÕn p‹lon ™pˆ t¾n kefal»n.

Masz źle związany krawat.

Focāle tuum male constrictum est.

Kakîj œceij tÕn desmÕn sÚndeton

Załóż buty!

Ímpone cálceos!

'Ep…tiqei t¦ Øpodšmata.

Mam dziurę w rękawie.

In mánica forāmen est.

T¾n ™n tÍ ceir…di Ôphn œcw.

Przyszyj łatę!

Ássue sartūram!

'Ep…rapte tÕ ∙£koj.

 

  


Thesaurus vitae fidéles amíci.

Skarbem w życiu są prawdziwi przyjaciele.

QhsaurÒj e„si toà b…ou pistoˆ f…loi.

  

  

   

makijaz


  


 

strona główna

wietrzyk