orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Dom
 
girl.

DOM  OD  ZEWNĄTRZ

 domus ab extra – o‡koj ¢p' ™ktÒn
font.


balkon

maenianum, i n.

Ð ™xèsthj,-ou

cegła

later, láteris m.

Ð pl…nqoj,-ou

cement

caementum, i n.

¹ liqokÒllh,-hj

dach

tectum, i n.

¹ stšgh,-hj

dachówka

tégula, ae f.

Ð kšramoj,-ou

dom jednorodzinny

domus, us f. uníus familiaeÐ

tÁj m…aj o„k…aj o‡koj

dom wielorodzinny

domus, us f. plurium familiarum

Ð tÁj pollîn o„kiîn o‡koj

drzwi wejściowe

foris, is f.; iánua, ae f. 

¹ qÚra,-aj

fundament

fundamentum, i n.

tÕ qemšlion,-ou

ganek

pinnáculum, i n.

¹ a‡qousa,-hj

garaż

stábulum, i n. autocinéticum

tÕ aÙtokinhtikÕn ØpÒstegon,-ou

komin

fumarium, ii n.

¹ sal£mbh,-hj

mur

murus, i m.

Ð to‹coj,-ou

odrzwia

margo, inis m./f.

¹ fli£,-©j

ogród

hortus, i m.

Ð kÁpoj,-ou

okno

fenestra, ae f.

tÕ par£quron,-ou

parapet

antepagmentum, i n.

tÕ parapšton,-ou

parter

pedeplāna, orum n.

tÕ ™p…geion,-ou

piętro

tabulātum, i n.

tÕ Øperùon,-ou

piwnica

cellarium, ii n.

tÕ ØpÒgeion,-ou

płot

saepimentum, i n.

Ð fragmÒj,-oà

posadzka

xystus, i m.

Ð xÚstoj,-ou

ruiny

parietinae, arum f.pl.

t¦ ptèmata,-wn

rynna

stillicidium, ii n.

¹ ØdrorrÒa,-aj

strych

subteguláneum, i n.

tÕ ØpÒstegon,-ou

szyba

vitrum, i n.

¹ Ûaloj,-ou

tynk

harenātum, i n.

¹ kon…a,-aj

wieżowiec

multizonium, ii n.

tÕ poluzènion,-ou

żaluzja

forícula, ae f. volúbilis; transenna, ae f. volúbilis

¹ ski£,-©j


 

X

 

Exegi monumentum aere perennius.

Zbudowałem pomnik trwalszy od spiżu.

KateskeÚhsa tÕn mnhe‹on toà calkoà stereèteron.


Horacy


X


    

dom3X

 

strona główna

wietrzyk