orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Podróż
 
girl.

DROGA  LOTNICZA

via aëria – ¢šria Ðdoipor…a


astronauta

astronauta, ae m.; cosmonauta, ae f.

Ð ¢stronaÚthj,-ou

balon

aeróstatum, i n.

tÕ ¢erÒstaton,-ou

hangar

tugurium, ii n. aeróplani

tÕ ØpÒstegon,-ou

helikopter

helicópterum, i n.

tÕ ˜likÒpteron,-ou

hydroplan

hydróplanum, i n.

tÕ ØdrÒplanon,-ou

kabina

cella, ae f.

Ð q£lamoj,-ou

lądować

ádvolo, 1, avi, atum; appello, 3, -puli, -pulsum

prosgeiènomai

lądowanie

appulsus, us m.

¹ prosge…wsij,-ewj

lotnisko

aeroportus, us m.

tÕ ¢erodrÒmion,-ou

pas startowy

aeródromus, i m.

Ð ¢erodrÒmoj,-ou

pilot

aeriplanīga, ae f.

Ð ¢eropÒroj,-ou

rakieta

ruchēta, ae f.

 

samolot

aeróplanum, i n.

tÕ ¢eropl£non,-ou

samolot odrzutowy

aeróplanum, i n. pyraulocinéticum

 

samolot pasażerski

aeróplanum, i n. epibáticum

tÕ ™pibatikÕn ¢eropl£non,-ou

skrzydło

ala, ae f. aeróplani

tÕ pterÒn,-oà

spadochron

decidículum, i n.

tÕ ¢lex…ptwton,-ou

start do lotu

avolatio, onis f.

¹ ¢poge…wsij,-ewj

sterowiec

aerināvis, is f.

¹ ¢eronaÚj,-neÒj

steward

minister, tri m.; ministrator, oris m.

Ð ¢erosunodÒj,-oà

stewardessa

ministra, ae f.; ministrátrix, icis f.

¹ ¢erosunodÒj,-oà

szybowiec

velívolum, i n.; anemóplanum, i n.

tÕ ¢nemopl£non,-ou

trap

scalae, arum f.pl. ambulatoriae

¹ kinht¾ sk£la,-hj


X


Homo náscitur ad labórem, et avis ad volatum.

Człowiek rodzi się do trudu, a ptak do latania.

ἀλλὰ ἄνθρωπος γεννᾶται κόπῳ, νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται.  Ks. Hioba 5, 7

  

X

 

 dedel

 

X

 

cib.

X


 

strona główna

wietrzyk