orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Podróż
 
girl.

DROGA  MORSKA

via navalis –  qalassin¾ Ðdoipor…a
morze

doki

navalia, ium n.pl.

tÕ naup»gion,-ou

kajuta

diaeta, ae f.; cella, ae f. navis

Ð toà plo…ou q£lamoj,-ou

kapitan

nauarchus, i m.

Ð naÚarcoj,-ou

kapitanat

gubernio, onis m. localis;

¹ nauarc…a,-aj

kompas

pyxis, idis f. nautica; pyxis, idis f. magnética;

¹ pux…j,-…doj

kotwica

áncora, ae f.

¹ ¥gkura,-aj

lotniskowiec

navis, is f. aeroplanígera

tÕ ¢eroplanofÒroj,-ou

łódka wiosłowa

navicula, ae f. remígera

¹ kwpik¾ lšmboj,-ou

marynarz

nauta, ae m.

Ð naÚthj,-ou

maszt

malus, i m.

Ð ƒstÒj,-oà

nabrzeże

murus, i m. crepídinis

¹ ¢pob£qra,-aj

okręt wojenny

navis, is f. béllica

tÕ polhmikÕn plo‹on

pasażer

epíbata, ae m.; vector, oris m.

Ð ™pib£thj,-ou

pasażerka

vectrix, icis f.

¹ ™pibat…j,-…doj

port

portus, us m.

Ð lim»n,-šnoj

prom

navis, is f. traiectoria

tÕ porqme‹on,-ou

statek

navis, is f.

¹ naàj, neÒj; tÕ plo‹on,-ou

statek pasażerski

navis, is f. epibática

tÕ ™pibatikÕn plo‹on,-ou

statek rybacki

navis, is f. piscatorialis

tÕ ¡l…eion plo‹on,-ou

ster

gubernáculum, i n.

tÕ phd£lion,-ou

sternik

gubernator, oris m.

Ð kubern»thj,-ou

wiosło

remus, i m.

¹ kèph,-hj

żagiel

velum, i n.

tÕ ƒst…on,-ou

  

X

  

Principia quattuor sunt: terra, aqua, aér et ignis, ex quibus amore iraque omnia fiunt.

Cztery są pierwsze zasady: ziemia, woda, powietrze i ogień, z których, pod wpływem sił miłości i nienawiści, wszystko powstaje.

'Arca… e„sin tšttarej: gÁ, Ûdwr, ¢¾r kaˆ pàr, ™x ïn filÒthti kaˆ ne…kei p£nta g…gnontai. Empedokles


X

 

okret

 

X

 
moz.2
 

X

 

strona główna

wietrzyk