orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza ¦ródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Handel i zajęcia usługowe
 
girl.girl.girl.

ZAKŁAD  FRYZJERSKI

tonstrina – ktenist…a
fryz.

broda

barba, ae f.

Ð pègwn,-wnoj

fryzjer

tonsor, ōris m.

Ð ktenist»j,-oà

fryzjerka

tonstrix, tricis f.

¹ kten…stria,-aj

fryzura, uczesanie

comptus, us m.; oppexus, us m.

Ð ktenismÒj,-oà

grzebień

pecten, péctinis m.

Ð kte…j, ktenÒj

lakier do włosów

liquor, oris m. fixatorius

tÕ tîn malliîn l£kon,-ou

lok

cincinnus, i m.

Ð plocmÒj,-oà

lustro

spéculum, i n.

tÕ œsoptron,-ou

łysina

calvitium, ii n.

tÕ fal£krwma,-atoj

maszynka do golenia

rasorium, ii n.

¹ xuristik¾ mhcan»,-Áj

nożyczki

forfex, ficis m./f.

aƒ macair…dej,-în

ostrzyc

(de)tóndeo, 2, totondi, tonsum

¢poke…rw

peruka

capillamentum, i n.

¹ phn»kh,-hj

przedziałek

sulcus, i m.

tÕ diamšrisma,-atoj

ręcznik

manutergium, ii n.

tÕ lšntion,-ou

spinka do włosów

acus, us f. comatoria (crinalis)

 

suszarka do włosów

favonius, ii m.

Ð stegnwt»r,-Ároj

szampon do włosów

saponātum, i n.; lomentum, i n. capillāre

tÕ sampou£n

szczotka do włosów

penículus, i m. comatorius

¹ tîn malliîn boÚrtsa,-hj

uczesać

capillos como, 3, psi, ptum;  

kten…zw

umywalka

labellum, i n.

Ð nipt»r,-Ároj

wałek do włosów

involúcrum, i n. crispatorium

 

w±sy

subium, ii n.; mystaces, um m.pl.

aƒ glîcej, -wn

włos

crinis, is m.; capillus, i m.

¹ qr…x, tricÒj; ¹ kÒmh,-hj


 

X

 

Proszę mnie ostrzyc.

Quaeso capillos meos detondēre.

EÙcomai me ke…rein.

Chciałabym ufarbować włosy.

Capillos colorare velim.

Boulo…mhn cromat…zein t¦j tricšj.

 

X


Omnia mea mecum porto.

Wszystko, co posiadam, noszę ze sob±.

P£nt' ™moà met' ™moà bast£zw.  Filozof Bias o m±dro¶ci

 

X

 
fryz.2
  
 

X


mak.

X

 

strona główna

wietrzyk