orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Sport
 
girl.

GIMNASTYKA

gymnastica – gumnastik»
paw2

ćwiczenia gimnastyczne

exercitia, orum n.pl. gymnástica

aƒ ¥skhsej,-wn gumnastika…

ćwiczenia na kółkach

círculi, orum m.pl.; ánuli, orum m.pl.

aƒ ¥skhsej,-wn ™n toˆj troc…skoij

ćwiczenie na drążku

ferrum, i n. transversum

¹ ¥skhsij,-ewj ™pˆ tÍ k£maki

ćwiczenie z maczugami

exercitium, ii n. cum clavis

¹ ¥skhsij,-ewj met¦ tîn korÚtwn

ćwiczenie z piłką

exercitium, ii n. cum pila

¹ ¥skhsij,-ewj met¦ tÍj sfa…raj

ćwiczenie ze wstęgą

exercitium, ii n. cum taenia

¹ ¥skhsij,-ewj met¦ tÍj tain…aj

drążki podwójne

hastae, arum f.pl. parallélae

aƒ k£makej par£llhlai

gimnastyka na przyrządach

gymnática, ae f. instrumentalis

¹ ™pˆ to‹j ™rgale…oij gumnastik»

koń z łękami

ecúleus, i m.

tÕ ƒpp£rion,-ou

przyrządy gimnastyczne

instrumenta, orum n.pl. gymnástica

t¦ gumnastik¦ ™rgale‹a,-wn

równoważnia

tignum, i n. aequilibri

tÕ „sorrÒpion,-ou

sala gimnastyczna

aula, ae f. athlética

¹ ¢qlhtik¾ aÙl»,-hj


 

X

 
olimp
   

X

   

Principium omnium est Dzeus, Chronos et Terra.

Pierwszą zasadą wszystkiego jest Zeus, Chronos (Czas) i Ziemia.

'Arcaˆ tîn p£ntwn Zeàj, CrÒnoj kaˆ GÁ e„s…n. 

Ferekydes z SyrosX


waz.

X

  

strona główna

wietrzyk