orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Handel i zajęcia usługowe
 
girl.girl.girl.

HOTEL

deversorium – xenodoce‹on

laz.

bagaż

sárcina, ae f.

t¦ pr£gmata,-wn

bar

oecus, i m. potorius;

tÕ qermopole‹on,-ou

barman

inservītor, oris m.; triclinarius, ii m.

Ð serbitÒroj,-ou

dyrektor hotelu

director, is m.

Ð ™p…tropoj,-ou

gość

hospes, itis m./f.; ádvena, ae m./f.

Ð xšnoj,-ou; Ð filÒxenoj,-ou

jadalnia

cenatio, onis f.

¹ trapexar…a,-aj

karta wpisowa

schédula, ae f. inscriptionis

Ð tÁj ™ggrafÁj c£rthj,-ou

klucz

clavis, is f.

¹ kle…j, kleidÒj

krzesło

sedīle, is n.

¹ ›dra,-aj

księga meldunkowa

sýngraphus, i m.

Ð sÒggrafoj,-ou

odźwierny

portarius, ii m.

Ð qurwrÒj,-oà

pokój 1-osobowy

conclāve, is n. uníus lecti

tÕ monÒklinon dwm£tion,-ou

pokój 2-osobowy

conclāve, is n. duorum lectorum

tÕ d…klinon dwm£tion,-ou

pokój bez łazienki

conclāve, is n. sine lavacro

tÕ dwm£tion,-ou ¥neu loutrînoj

pokój z łazienką

conclāve, is n. cum lavacro

tÕ dwm£tion,-ou met¦ loutrînoj

recepcja

locus, i m. receptorius;

¹ Øpodoc»,-Áj

służący

fámulus, i m.

Ð Øphršthj,-ou

winda

anábathrum, i n.

tÕ ¢n£baqron,-ou

bagaż

sárcina, ae f.

t¦ pr£gmata,-wn

bar

oecus, i m. potorius;

tÕ qermopole‹on,-ou

barman

inservītor, oris m.; triclinarius, ii m.

Ð serbitÒroj,-ou

dyrektor hotelu

director, is m.

Ð ™p…tropoj,-ou

gość

hospes, itis m./f.; ádvena, ae m./f.

Ð xšnoj,-ou; Ð filÒxenoj,-ou

jadalnia

cenatio, onis f.

¹ trapexar…a,-aj

karta wpisowa

schédula, ae f. inscriptionis

Ð tÁj ™ggrafÁj c£rthj,-ou

klucz

clavis, is f.

¹ kle…j, kleidÒj

krzesło

sedīle, is n.

¹ ›dra,-aj

księga meldunkowa

sýngraphus, i m.

Ð sÒggrafoj,-ou

odźwierny

portarius, ii m.

Ð qurwrÒj,-oà

pokój 1-osobowy

conclāve, is n. uníus lecti

tÕ monÒklinon dwm£tion,-ou

pokój 2-osobowy

conclāve, is n. duorum lectorum

tÕ d…klinon dwm£tion,-ou

pokój bez łazienki

conclāve, is n. sine lavacro

tÕ dwm£tion,-ou ¥neu loutrînoj

pokój z łazienką

conclāve, is n. cum lavacro

tÕ dwm£tion,-ou met¦ loutrînoj

recepcja

locus, i m. receptorius;

¹ Øpodoc»,-Áj

służący

fámulus, i m.

Ð Øphršthj,-ou

winda

anábathrum, i n.

tÕ ¢n£baqron,-ou


 

X

 
 akrop.
 

X

   
 

Pulchrum est etiam mundi simplícitas.

Pięknem jest również prostota świata.

KalÕn d kaˆ kÒsmou litÒthj. StobajosX


dom

X


  

strona główna

wietrzyk