orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna

 

Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 


cienie4

Święci patronowie

adr.

Adrian
agata

Agata
agn.

Agnieszka
alb.

Albert
albin

Albin
aleks.

Aleksander
alf.

Alfons
alina

Alina
alojzy

Alojzy
amb.

Ambroży
and.

Andrzej
aniela

Aniela
anna

Anna
antoni

Antoni
apolonia

Apolonia
atan.

Atanazy
bar.

Barbara
bart.

Bartłomiej
baz.

Bazyli
bea

Beata
ben.

Benedykt
bern.

Bernadeta
bernard

Bernard
blaz.

Błażej
bogumil

Bogumił
bog.

Bogusława
boni

Bonifacy
bron.

Bronisława
bryg.

Brygida
cec.

Cecylia
cecyl.

Celestyn
cypr.

Cyprian
cyr.

Cyryl i Metody
czesl.

Czesław
dam.

Damian
daria

Daria
dom

Dominik
dor

Dorota
dym.

Dymitr
edm

Edmund
edw

Edward
efr

Efrem
elz

Elżbieta
em

Emilia
erazm

Erazm
eryk

Eryk
eug

Eugeniusz
euz

Euzebiusz
fab

Fabian
faus

Faustyna
fel

Feliks
fil

Filip
flor

Florian
fr

Franciszek
fr

Fryderyk
gen

Genowefa
ger

Gertruda
grz

Grzegorz
hel

Helena
hen

Henryk
hier

Hieronim
hon

Honorat
hub

Hubert
idzi

Idzi
ign

Ignacy
inn

Innocenty
ir

Irena
iren

Ireneusz
iwo

Iwo
iz

Izabela
izyd

Izydor
jad

Jadwiga
j.s

Jadwiga Śląska
jak

Jakub
j.a

Jan Apostoł


Imiona
 
girl.
nomina - ÑnÒmata
   
 
rodz.


Adam

Adamus, i (hebr. ‘Czerwony’)

'Ad£m

Adrian

Adrianus, i; Hadrianus, i (łac. ‘z Hadria’)

'AdrianÒj

Agata

Agatha, ae (gr. ‘Dobra’)

'Agaq»

Agnieszka

Agnes, ēsis (gr. ‘Czysta’)

'Agn»

Albert

Albertus, i; Adalbertus, i (germ. ‘Sławny’)

'Albšrtoj

Albin

Albīnus, i (łac. ‘Z rodu Albini’ - biali)

'Alb‹noj

Aleksander

Alexander, ri (gr. ‘Broniący mężów’)

'Alšxandroj

Aleksandra

Alexandra, ae (gr. ‘Broniąca mężów’)

'Alex£ndra

Aleksy

Alexius, ii (gr. ‘Obrona’)

'Alšxioj

Alfons

Alfonsus, i (germ. ‘Szlachetnie szybki’)

'AlfÒnsioj

Alicja

Alexia, ae (gr. ‘Obrona”)

'Alex…a

Alojzy

Aloisius, ii (germ. ‘Wszystko wiedzący’)

'Aloisioj

Amadeusz

Amádeus, i (łac. ‘Bóg kocha’)

'Amade‹oj

Ambroży

Ambrosius, ii (gr. ‘Nieśmiertelny’)

'Ambrèsioj

Anastazja

Anastasia, ae (gr. ‘Zmartwychwstanie’)

'Anastas…a

Anastazy

Anastasius, ii (gr. ‘Zmartwychwstanie’)

'Anast£sioj

Anatol

Anatolius, ii (gr. ‘Człowiek ze Wschodu’)

'AnatÒlioj

Andrzej

Andréas, ae (gr. ‘Mężny’)

'Andršaj

Aneta

Anneta, ae (gr. ‘Wschodząca’)

'Annšth

Aniela

Angela, ae (gr. ‘Posłaniec’, ‘Anioł’)

'Aggelik»

Anita

Anita, ae (gr. ‘Doskonała’)

'AnÚth

Anna

Anna, ae (hebr. ‘Łaska’)

'Ann£

Antoni

Antonius, ii (łac. ‘z rodu Antonii’)

'Antènioj ('Antènhj)

Antonina

Antoni(n)a, ae (łac. ‘Z rodu Antonii’)

'Antwn…a

Apolinary

Apollinaris, is (łac. ‘Od Apollina’)

'Apollin£rioj

Apolonia

Apollonia, ae (gr. ‘Od Apollina’)

'Apollwn…a

Apoloniusz

Apollonius, ii (gr. ‘Od Apollina’)

'Apollènioj

Arkadiusz

Arcadius, ii (gr. ‘Z Arkadii’)

'Ark£dioj

Augustyn

Augustīnus, i (łac. ‘Pomyślny’)

AÙgoust‹noj

Aureliusz

Aurelius, ii (łac. ‘Z rodu Aurelii’ - złoci)

AÙršlioj

Balbina

Balbīna, ae (łac. ‘Z rodu Balbi’ - jąkała)

Balb‹na

Barbara

Bárbara, ae (gr. ‘Barbarzynka’, ‘Niegrecka’)

Barb£ra

Bartłomiej

Bartholomaeus, i (hebr. ‘Syn oracza’)

Barqoloma‹oj

Bazyli

Basilius, ii (gr. ‘Królewski’)

Basile‹oj

Beata

Beata, ae (łac. ‘Szczęśliwa’)

Be£th

Benedykt

Benedictus, i (łac. ‘Któremu dobrze życzą’)

Bened…ktoj

Beniamin

Beniamīnus, i (hebr. ‘Syn prawicy’)

Beniam…n

Bernadeta

Bernadetta, ae (fr. ‘O sile niedźwiedzia’)

Bernad»tth

Bernard

Bernardus, i (germ. ‘O sile niedźwiedzia’)

Bern£rdoj

Błażej

Blasius, ii (łac. ‘Z rodu Blasii’ - sepleniący)

Bl£sioj

Bogdan

Bogdanus, i (słow. ‘Dany od Boga’)

Bogd£noj (= Qeodîroj)

Bogumił

Bogumilus, i (słow. ‘Miły Bogu’)

BogoÚmiloj (= QeÒfiloj)

Bogusław

Boguslaus, i (słow. ‘Sława Bogu’)

BogouslaÚj (= Qeodîxoj)

Bolesław

Boleslaus, i (słow. ‘O wielkiej sławie’)

BoleslaÚj

Brygida

Brigida, ae (celt. ‘Siła’, ‘Cnota’, ‘Męstwo’)

Brig…dh

Cecylia

Caecilia, ae (łac. ‘Z rodu Caecilii’ - ślepi)

Kaikil…a

Celina

Caelīna, ae (łac. ‘Niebiańska’)

Kail…nh

Cezary

Caesarius, ii (łac. ‘Cesarski’)

Ka…saroj

Cyprian

Cyprianus, i (gr. ‘Pochodzący z Cypru’)

Kupri©noj

Cyryl

Cyrillus, i (gr. ‘Paniczyk’)

KÚrilloj

Damian

Damianus, i (łac. ‘Od bogini Damia’)

DamianÒj

Daniel

Daniel, elis (hebr. ‘Bóg osądził’)

Dani»l

Dariusz

Dáreus, i (persk. ‘Który dzierży dobro’)

Dare‹oj

Dawid

David, idis (hebr. ‘Godny kochania’)

Dau…d

Diana

Diana, ae (łac. ‘Diana’ – bogini lasów)

Di£nh

Dionizy

Dionysius, ii (gr. ‘Należący do Dionizosa’)

DionÚsioj

Dominik

Domínicus, i (łac. ‘Należący do Pana’)

Dom…nikoj

Dominika

Domínica, ae (łac. ‘Należąca do Pana’)

Domin…kh

Dorota

Dorothéa, ae (gr. ‘Dar bogini, boga’)

Dwroqša

Edward

Eduardus, i (germ. ‘Stróż dziedzictwa’)

'Edou£rdoj

Elżbieta

Elisabeth (hebr. ‘Bóg moją przysięgą’)

'Elisabšq

Emanuel

Emmánuel, elis (hebr. ’Bóg z nami’)

'Emmanoušl

Emil

Aemilius, ii (łac. ‘Z rodu Aemilii’ - rywal)

A„m…lioj

Emilia

Aemilia, ae (łac. ‘Z rodu Aemilii’ - rywal)

A„mil…a

Eugenia

Eugenia, ae (gr. ‘Szlachetnie urodzona’)

EÙgen…a

Eugeniusz

Eugenius, ii (gr. ‘Szlachetnie urodzony’)

EÙgšnioj

Ewa

Eva, ae; Heva, ae (hebr. ‘Dająca życie’)

EÙ»

Fabian

Fabianus, i (łac. ‘Z rodu Fabii’ - bób)

Fabi©noj

Faustyna

Faustīna, ae (łac. ‘Uszczęśliwiona’)

Faust…nh

Felicja

Felicia, ae (łac. ‘Szczęśliwa’)

Felik…a

Feliks

Felix, icis (łac. ‘Szczęśliwy’)

Fšlix

Ferdynand

Ferdinandus, i (germ. ‘Niosący pokój’)

Ferdin£ndoj

Filip

Philippus, i (gr. ‘Miłośnik koni’)

F…lippoj

Franciszek

Franciscus, i (germ. ‘Z plemienia Franków)

Fragk…skoj

Fryderyk

Fridéricus, i (germ. ‘Władca pokoju’)

Freider…koj

Gabriel

Gabriel, elis (hebr. ‘Bóg moim męstwem’)

Gabri»l

Gaweł

Gallus, i (celt. ‘Przybysz’, ‘Obcy’)

G£lloj

Genowefa

Genovefa, ae (celt. ‘Kobieta szlachetna’)

Genobšfh

Gerard

Gerardus, i (germ. ‘Mocny oszczep’)

Ger£rdoj

Gertruda

Gertrūdis, is (germ. ‘Wierny oszczep’)

Gertroàdij

Gerwazy

Gervasius, ii (gr. ‘Stary’)

Ger£simoj

Gizela

Gisela, ae (germ. ‘Strzała’)

Gisšlh

Grzegorz

Gregórius, ii (gr. ‘Gorliwy’, ‘Czuwający’)

GrhgÒrioj

Gustaw

Gustavus, i (germ. ‘Podpora Gotów’)

Goustaàoj

Gwidon

Vido, onis; Guido, onis (germ. ‘Leśny’)

Guidînoj

Halina

Helena, ae (gr. ‘Pochodnia’)

 

Helena

Helena, ae (gr. ‘Pochodnia’)

`Hlšnh

Henryk

Hénricus, i (germ. ‘Władca ojczyzny’)

“Hnrikoj

Hieronim

Hierónymus, i (gr. ‘Święte imię’)

`Ierènumoj

Hilary

Hilarius, ii (gr. ‘Wesoły’, ‘Pogodny’)

`Il£rioj

Hipolit

Hippólytus, i (gr. ‘Uwalniający konie’)

`IppÒlutoj

Honorata

Honorata, ae (łac. ‘Czczona’, ‘Szanowana’)

`Onwr£th

Hubert

Hubertus, i (germ. ‘Sławny z rozumu’)

OØbšrtoj

Hugo

Hugo, onis (germ. ‘Rozum’, ‘Talent’)

OØgînoj

Idzi

Aegidius, ii (gr. ‘Tarcza dębowa’)

A„g…dioj

Ignacy

Ignátius, ii (łac. ‘Ognisty’)

'Ign£tioj

Innocenty

Innoncentius, ii (łac. ‘Niewinny’, ‘Prawy’)

'Innokšntioj

Irena

Irena, ae (gr. ‘Pokój’)

E„ršnh

Ireneusz

Irenaeus, i (gr. ‘Pokojowy’, ‘Spokojny’)

E„ršnioj

Iwo

Ivo, onis (celt. ‘Bóg jest łaskawy’)

Iuè

Izabela

Isabella, ae (hebr. ‘Bóg moją przysięgą’)

'Isabšllh

Izydor

Isidōrus, i (gr. ‘Dar Izydy’)

'IsÚdwroj

Jacek

Hyacinthus, i (gr. ‘Hiacynt’)

`U£kinqoj

Jadwiga

Hedvigis, is (germ. ‘Walka’)

`Hdu‹gij

Jakub

Iácobus, i (hebr. ‘Niech Bóg strzeże’)

'I£kwboj

Jan

Ioannes, is (hebr. ‘Bóg jest łaskawy’)

'Iw£nnhj

January

Ianuarius, ii (łac. ‘Od boga Janusa’)

'Ianou£rioj

Jarosław

Iaroslaus, i (słow. ‘Sławny z surowości’)

'Iaroslaàj

Jerzy

Georgius, ii (gr. ‘Rolniczy’, ‘Rolnik’)

Geèrgioj

Joachim

Ioáchimus, i (hebr. ‘Bóg wzmocni’)

'Iwak…m

Joanna

Ioanna, ae (hebr. ‘Bóg jest łaskawy’)

'Iw£nna

Jolanta

Iolant(h)a, ae (gr. ‘Kwiat fiołka’)

'Iol£nqh

Jonasz

Ionas, ae (hebr. ‘Gołąb’)

'IÒnoj

Józef

Iósephus, i (hebr. ‘Bóg pomnaża dobra’)

'Iws»f

Judyta

Iuditha, ae (hebr. ‘Godna czci’)

'Ioud…th

Julia

Iulia, ae (łac. ‘Z rodu Iulii’)

Ioul…a

Julian

Iulianus, i (łac. ‘Należący do rodu Iulii’)

'Iouli©noj

Juliusz

Iulius, ii (łac. ‘Z rodu Iulii’)

'IoÚlioj

Justyna

Iustīna, ae (łac. ‘Usprawiedliwiona’)

'Ioust‹noj

Kajetan

Caietanus, i (łac. ‘Z miasta Caieta’)

Kaiet©noj

Kamil

Camillus, i (łac. ‘Pomocnik kapłana’)

Kam‹lloj

Karol

Carōlus, i (germ. ‘Małżonek’, ‘Mąż’)

K£roloj

Kasper

Caspar (Gaspar), aris (persk. ‘Skarbnik’)

K£sparoj

Kastor

Castor, oris (gr. ‘Bóbr’)

Kastîroj

Katarzyna

Catharīna, ae (gr. ‘Czysta’, ‘Oczyszczona’)

Kaqar…nh

Kazimierz

Casimīrus, i (słow. ‘Sławny z niszczenia’)

Kasim‹roj

Kinga

Kinga, ae; Cunegundis, is (germ. ‘Królowa)

KounegoÚndh

Klara

Clara, ae (łac. ‘Sławna’, ‘Przejrzysta’)

Kl£ra

Klaudia

Claudia, ae (łac. ‘Z rodu Claudii’ - kulawy)

Klaud…a

Klaudiusz

Claudius, ii (łac. ‘Z rodu Claudii’ - kulawy)

KlaÚdioj

Klemens

Clemens, entis (łac. ‘Łagodny’)

Klemšntioj

Kleofas

Cleophas, ae (gr. ‘Od sławnego ojca’)

KleÒfaj

Konstancja

Constantia, ae (łac. ‘Stałość’, ‘Stateczność’)

Kwnstant…a

Konstanty

Constans, ntis (łac. ‘Stały’, ‘Stateczny’)

Kwnstant‹noj (Kèstaj)

Kornelia

Cornelia, ae (łac. ‘Z rodu Cornelii’ - róg)

Kwrnel…a

Korneliusz

Cornelius, ii (łac. ‘Z rodu Cornelii’ - róg)

Kwrnšlioj

Krystian

Christianus, i (gr. ‘Chrystusowy’)

Cristi£noj

Krystyna

Christīna, ae (gr. ‘Chrystusowa’)

Crist…na

Krzysztof

Christophorus, i (gr. ‘Niosący Chrystusa’)

CristÒforoj

Leokadia

Leocadia, ae (gr. ‘Troszcząca się o lud’)

Leokad…a

Leon

Leo, Leōnis (gr. ‘Lew’)

Lšwn

Leonard

Leonardus, i (germ. ‘Silny lew’)

Leon£rdoj

Leopold

Leopoldus, i (germ. ‘Odważny ród’)

LeopÒldoj

Leszek

Lescus, i (słow. ‘Sprytny’)

Lšskoj

Lidia

Lydia, ae (gr. ‘Pochodząca z Lidii’)

LÚdia

Lubomir

Lubomirus, i (słow. ‘Miłujący pokój’)

LoubÒmiroj

Lucjan

Lucianus, i (łac. ‘Należący do Lucjusza’)

LoukianÒj

Lucyna

Lucīna, ae (łac. ‘Urodzona o wschodzie’)

Louk…nh

Ludmiła

Ludmila, ae (słow. ‘Miła dla ludu’)

Loudm…lh

Ludwik

Ludovicus, i (germ. ‘Sławny w walce’)

LoÚduikoj

Łucja

Lucia, ae (łac. ‘Świetlista’)

Louk…a

Łukasz

Lucas, ae (gr. ‘Wilczy’, ‘Świetlisty’)

Louk£j

Maciej

Matthias, ae (hebr. ‘Dar Jahwe’)

Matq…aj

Magdalena

Magdalēna, ae (hebr. ‘Z miasta Magdala’)

Magdalšnh

Makary

Macárius, ii (gr. ‘Szczęśliwy’)

Mak£rioj

Maksym

Máximus, i (łac. ‘Największy’)

M£ximoj

Maksymilian

Maximilianus, i (łac. ‘Od Maksymilusa’)

MaximilianÒj

Małgorzata

Margarīta, ae (gr. ‘Perła’)

Margar…th

Marceli

Marcellus, i (łac. ‘Z rodu Marcelli’ - Mars)

Markšlloj

Marcelina

Marcellīna, ae (łac. ‘Z rodu Marcelli’)

Markel‹nh

Marcin

Martīnus, i (łac. ‘Należący do Marsa’)

Mart‹noj

Marek

Marcus, i (łac. ‘Marsowy’)

M£rkoj

Maria

Maria, ae (hebr. ‘Dająca radość’)

Mar…a

Marian

Marianus, i (łac. ‘Należący do rodu Marii’)

Mari©noj

Mariusz

Marius, ii (łac. ‘Z rodu Marii’ - Mars)

M£rioj

Marta

Martha, ae (hebr. ‘Pani’)

M£rqh

Mateusz

Matthaeus, i (hebr. ‘Dar Boga’)

Matqa…oj

Matylda

Mathildis, is (germ. ‘Mężna w walce’)

MaqÚldij

Maurycy

Mauricius, ii; Mauritius, ii (łac. ‘od Maura)

Maur…tioj

Melania

Melania, ae (gr. ‘Czarna’)

Melan…a

Melchior

Melchior, oris (hebr. ‘Król jest światłem’)

Mšlcior

Michalina

Michalīna, ae (hebr. ‘Któż jak Bóg’)

Mical…nh

Michał

Michaël, ëlis (hebr. ‘Któż jak Bóg’)

Mica»j (Mic£lhj)

Mikołaj

Nicolaus, i (gr. ‘Zwycięski lud’)

NikolaÒj

Mirosław

Miroslaus, i (słow. ‘Sławny z pokoju’)

MiroslaÚj

Modest

Modestus, i (łac. ‘Skromny’)

Modšstoj

Monika

Mónica, ae (łac. ‘Pouczająca’ ?)

Mon…kh

Natalia

Natalia, ae (łac. ‘Urodziny’)

Natal…a

Norbert

Norbertus, i (germ. ‘Sławny mąż północy’)

Norbšrtoj

Oktawian

Octavianus, i  (łac. ‘Do rodu Octavii’)

'Oktau©noj

Olimpia

Olympia(s), ae (gr. ‘Olimpiada’)

'OlÚmpiaj

Otto(n)

Otto, onis (germ. ‘Stróż dziedzictwa’)

”Oqwn (”Oqwnaj)

Pankracy

Pancratius, ii (gr. ‘Wszechwładający’)

Pagkr£tioj

Patrycja

Patricia, ae (łac. ‘Patrycjuszka’)

Patrik…a

Patryk

Pátricus, i (łac. ‘Patrycjusz’)

P£trikoj

Paulina

Paulina, ae (łac. ‘Należąca do Pawła’)

Paul…nh

Paweł

Paulus, i (łac. ‘Drobny’, ‘Mały’)

Paàloj

Pelagia

Pelagia, ae (gr. ‘Morska’)

Pelag…a

Petroniusz

Petronius, ii (łac. ‘Z rodu Petronii’)

PetrÒnioj

Piotr

Petrus, i (gr. ‘Skała’, ‘Opoka’)

Pštroj

Polikarp

Polycarpus, i (gr. ‘Bardzo urodzajny’)

PolÚkarpoj

Przemysław

Premislaus, i (słow. ‘Sławny z rozumu’)

Premislaàj

Radosław

Radoslaus, i (słow. ‘Sławny z radości’)

Radoslaàj

Rafał

Raphaël, ëlis (hebr. ‘Bóg uzdrawia’)

Rafa»l

Rajmund

Raimundus, i (germ. ‘Opieka rady’)

RaimÒndoj

Remigiusz

Remigius, ii (gr. ‘Wyrabiający wiosła’)

Rem…gioj

Robert

Robertus, i (germ. ‘Znakomita sława’)

Robšrtoj

Roch

Rochus, i (germ. ‘Spokój’, ‘Silny’)

RÒcoj

Roger

Rogerus, i (germ. ‘Sławny z oszczepu’)

RÒgeroj

Roland

Rolandus, i (germ. ‘Sławna ziemia’)

Rol£ndoj

Roman

Romānus, i (łac. ‘Rzymianin’)

Rom©noj

Romuald

Romualdus, i (germ. ‘Sławny z rządów’)

Romou£ldoj

Rozalia

Rosalia, ae (łac.-rom. ‘Różyczka’)

Rozal…a

Róża

Rosa, ae (łac. ‘Róża’)

RÒza

Ryszard

Richardus, i (germ. ‘Mocny władca’)

Ric£rdoj

Sabina

Sabīna, ae (łac. ‘Sabina’ – z rodu Sabinów)

Sab…nh

Salomea

Salomēa, ae (hebr. ‘Pokój’)

Salom»a

Samuel

Samuel, elis (hebr. ‘Bóg wysłuchał’)

Samou»l

Saturnin

Saturnīnus, i (łac. ‘Należący do Saturna’)

Satourn‹noj

Sebastian

Sebastianus, i (gr. ‘Pobożny’, ‘Wzniosły’)

Sebasti©noj

Serafin

Seraphinus, i (hebr. ‘Płonący’, ‘Palący’)

Ser£finoj

Seweryn

Severīnus, i (łac. ‘Należący do Sewera’)

Seuer‹noj

Stanisław

Stanislaus, i (słow. ‘Sławny ze stałości’)

Stanislaàj

Stefan

Stéphanus, i (gr. ‘Wieniec’, ‘Korona’)

Stšfanoj

Sylwester

Silvester, tri (łac. ‘Leśny’)

Silušster

Szczepan

Stéphanus, i (gr. ‘Wieniec’, ‘Korona’)

Stšfanoj

Szymon

Sim(e)on, onis (hebr. ‘Bóg wysłuchał’)

Simeîn

Tadeusz

Thaddaeus, i (hebr. ‘O szerokiej piersi’)

Qadda‹oj

Teodor

Theodōrus, i (gr. ‘Dar Boga’)

QeÒdwroj

Teofil

Theóphilus, i (gr. ‘Przyjaciel Boga’)

QeÒfiloj

Teresa

T(h)eresia, ae (gr. ‘Obrona’, ‘Dzikość’?)

Qerhs…a (Teršza)

Tomasz

Thomas, ae (hebr. ‘Bliźniak’)

QÒmaj

Tytus

Titus, i (łac. ‘Dziki gołąb’)

T…toj

Urban

Urbānus, i (łac. ‘Miejski’, ‘Grzeczny’)

OÙrb©noj

Urszula

Úrsula, ae (łac. ‘Niedźwiadek’)

OÙrsoÚla

Wacław

Venceslaus, i (czes. ‘O wielkiej sławie’)

'Uenkeslaàj

Walenty

Valens, entis (łac. ‘Mocny’, ‘Potężny’)

Balent‹noj

Walentyna

Valentīna, ae (łac. ‘Walentego’ - mocnego)

Balent…nh

Waleria

Valeria, ae (łac. ‘Z rody Valerii’ - mocny)

Baler…a

Wanda

Vanda, ae (litewskie ‘Woda’ ?)

B£ndh

Wawrzyniec

Laurentius, ii (łac. ‘Z miasta Laurentum’)

Lauršntioj

Weronika

Veronica, ae (gr.-łac. ‘Prawdziwe oblicze’)

Beron…kh

Wiktor

Victor, oris (łac. ‘Zwycięzca’)

B…ktoroj (B…ktwr)

Wiktoria

Victoria, ae (łac. ‘Zwycięstwo’)

Biktwr…a

Wincenty

Vincentius, ii (łac. ‘Zwyciężający’)

Binkšntioj

Władysław

Ladislaus, i (słow. ‘Sławny z władania’)

LadislaÚj

Włodzimierz

Vladimirus, i (słow. ‘Władca pokoju’)

Blad…mhroj

Wojciech

Adalbertus, i (słow. ‘Radość wojowania’ )

'Adalbšrtoj

Zbigniew

Sbígneus, i (słow. ‘Odrzucający gniew’)

Sb…gneuj

Zenon

Zeno(n), onis (gr. ‘Należący do Dzeusa’)

Z»nwn

Zofia

Sophia, ae (gr. ‘Mądrość’)

Sof…a

Zygmunt

Sigismundus, i (germ. ‘Zwycięska obrona’)

SigismÒndoj

  



Effugiunt structos nomen honosque rogos.

Unikają płonących stosów dobre imię i cześć.

'EkfÚgousi t¦j pÚraj
t¦ ¢gaq£ ÑnÒmata kaˆ tima….



X


 cienie2cienie2cienie2cienie2cienie2cienie2cienie2cienie2

j.b

Jan Bosko

j.c

Jan Chrzciciel

je

Jerzy

joa

Joachim

j.d

Joanna d`Arc

jol

Jolanta

jo

Józef

jud

Juda Tadeusz

jus

Justyn

kaj

Kajetan

kam

Kamil

k.b

Karol Boromeusz

kar

Karolina

kat

Katarzyna

k.s

Katarzyna ze Sieny

k.sz

Katarzyna Szw.

kaz

Kazimierz

kin

Kinga

kla

Klara

kle

Klemens Aleks.

kon

Konrad

kor

Korneliusz

kos

Kosma i Damian

kr

Krystyna

krz

Krzysztof

laz

Łazarz

leon

Leon

le

Leonard

luc

Lucjusz

luc

Lucyna

lud

Ludmiła

ludw

Ludwik

lucja

Łucja

lucas

Łukasz

mac

Maciej

maksym

Maksym

m.k

Maksymilian Kolbe

malg

Małgorzata

mar

Marceli

marc

Marcelin

marcin

Marcin

marek

Marek

m.m

Maria Magdalena

marta

Marta

martyna

Martyna

mat

Mateusz

matyl

Matylda

maur

Maurycy

mel

Melania

melch

Melchior

mich

Michał

mik

Mikołaj

mon

Monika

nor

Norbert

o.pio

o. Pio

onu

Onufry

ot

Otylia

pan

Pankracy

pat

Patryk

paw

Paweł

per

Perpetua

p

Piotr

pip

Piotr i Paweł

pius

Pius

pol

Polikarp

raf

Rafał

reg

Regina

rob

Robert

roch

Roch

rom

Roman

rom

Romuald

rosa

Róża

roz

Rozalia

rysz

Ryszard

ryta

Ryta

sab

Sabina

sal

Salomea

sch

Scholastyka

seb

Sebastian

ser

Serafin

serw

Serwacy

sew

Seweryn

spir

Spiridon

st

Stanisław

stef

Stefan

syks

Sykstus

sylw

Sylwester

szcz

Szczepan

sz.a

Szymon Apostoł

sz.c

Szymon z Cyreny

tekla

Tekla

teo

Teodor

t.m

Teresa Mniejsza

t.w

Teresa Wielka

tom

Tomasz

tym

Tymoteusz

ur

Urban

ur

Urszula

wac

Wacław

wal

Walenty

waler

Walerian

waw

Wawrzyniec

wer

Weronika

wik

Wiktoria

wilh

Wilhelm

winc

Wincenty

wit

Wit

wlad

Władysław

wl.

Włodzimierz

woj

Wojciech

zof

Zofia

zuz

Zuzanna

zyg

Zygmunt

zyta

Zyta

Pomocnicza strona:
Maria i Jacek Łempiccy,
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii:
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net

strona główna

wietrzyk