orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

Jeśli na Twoim komputerze nie pojawia się czcionka grecka, ściągnij font o nazwie KORINTHUS i  umieść ją w systemie swojego komputera.

 girl.girl.girl.girl.girl.girl.girl.


cienie12

waza1

cienie12

waza

cienie12

waza2

cienie12

waza4

cienie12

waza3

cienie12

waza5

cienie12

waza6
cienie12

Zasady wymowy łacińskiej i greckiej


cienie12

waza1

cienie12

waza

cienie12

waza2

cienie12

waza4

cienie12

waza3

cienie12

waza5

cienie12

waza6
cienie12

Zwroty powszechnego użytku

Przymiotniki i przysłówki
Kolory
Pytajniki
Podstawowe zwroty

Liczby, miary i wagi

Liczebniki główne i porządkowe. Dodawanie. Odejmowanie
Liczebniki podziałowe i przysłówkowe. Mnożenie. Dzielenie
Miary w starożytności
Nazewnictwo miar

Czas

Godzina. Dzień. Tydzień. Miesiąc. Pory roku
Stany pogody
Kalendarz
Etapy życia człowieka
Wyrażenia odnoszące się do czasu

Człowiek

Ciało człowieka
Narządy człowieka
Stan zdrowotny
Stan psychiczny człowieka
Codzienne czynności

Rodzina

Religia i święta

Terminologia religijna
Święta i uroczystości

Ubranie

Odzież i obuwie
Dodatki do ubioru

Dom

Dom od zewnątrz
Dom od wewnątrz
Przedpokój
Pokój stołowy
Gabinet
Kuchnia
Sypialnia
Łazienka
Sprzęt domowy

Pokarmy

Ogród i rośliny

Zwierzęta

Okolica

Środowisko naturalne, pogoda i zjawiska atmosferyczne
Budowle publiczne

Handel i zajęcia usługowe

Sklepy i zakłady usługowe
Zakład fryzjerski
Restauracja
Kawiarnia
Hotel
Poczta
Bank

Szkolnictwo

Praca

Zawód
Ekonomia
Zakłady pracy
Narzędzia i maszyny
Urządzenie techniczne i elektroniczne

Czas wolny

Rozrywki
Muzyka, teatr, film
Muzeum i galeria
Książka i prasa

Sport

Terminologia sportowa
Lekkoatletyka
Piłka nożna. Gry z piłką
Atletyka ciężka
Gimnastyka
Sporty wodne
Sporty zimowe
Inne dyscypliny sportowe

Podróż

Droga
Pojazdy
Samochód
Kolej
Droga morska
Droga lotnicza
Wycieczka

Polityka i prawo

Sprawy polityczne
Unia Europejska
Polskie partie polityczne
Prawo

Wojskowość

Imiona

Państwa, miasta, geografia

Państwa
Stolice
Miasta Polski
Morza, rzeki, góry

DODATKI GRAMATYCZNE ŁACIŃSKIE

Deklinacja
Koniugacja
Przyimki
Zaimki
Łacińskie czasowniki nieregularne
Symbolika kalendarza

DODATKI GRAMATYCZNE GRECKIE

Deklinacja
Koniugacja
Podstawowe formy greckich czasowników nieregularnych
Jestem  -  idę
Kładę -  rzucam  -  daję

POMOCNICZE STRONY INTERNETOWE

SŁOWNIKI:
ROZMÓWKI:
PRZYSŁOWIA I ZWROTY:
KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA:
DODATKI GRAMATYCZNE:
SYMBOLIKA KALENDARZA
 

1. Ponieważ strona jest w fazie tworzenia, dlatego mile są widziane uwagi, poprawki, uzupełnienia na adres: pwietrzyk@poczta.onet.pl
2. Jeśli na Twoim komputerze nie pojawia się czcionka grecka, ściągnij font o nazwie KORINTHUS i  umieść ją w systemie swojego komputera.
 
Niniejsze strony nie posiadają charakteru komercjalnego. Celem ich jest jedynie propagowanie kultury antycznej.
Materiały umieszczone na tych stronach pochodzą ze zbiorów własnych, gromadzonych latami i podanie źródeł ich pochodzenia nie jest możliwe.

Natomiast w przypadku, gdyby ktoś posiadający prawa do zamieszczonych materiałów (copyright) zgłosił zastrzeżenia, podaję e-mail kontaktowy i po sprawdzeniu zasadności zastrzeżeń, odpowiedni obraz lub tekst zostanie opatrzony odpowiednią informacją lub odnośnikiem na stronę internetową albo po prostu z tej prezentacji usunięty.
Piotr Wietrzykowski: wietrzykowskipetrus@gmail.com

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2014