orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Sport
girl.  

INNE  SPORTY

res athleticae aliae – ¥lloi ¢qlhtismo…
pellaalpinizm

ascensio, onis f. montium

Ð ¢lpinosmÒj,-oà

automobilizm

certāmen, inis n. autocinéticum

Ð aÙtokinhtismÒj,-oà

hipodrom

hippódromus, i m.

tÕ ƒppodrÒmion,-ou

jazda na wrotkach

patinatio, onis f. rotalis

 

jeździectwo

equitatio, onis f.

¹ ƒppik»,-Áj

kask

cassis, cássidis f.

tÕ kr£noj,-eoj

kolarstwo

birotarismus, i m.

¹ podhlat…a,-aj

kolarz

birotarius, ii m.; birotularius, ii m.

Ð podhl£thj,-ou

koń

equus, i m.

Ð †ppoj,-ou

kręgle

lusus, i m. conorum

oƒ kènoi,-wn

łucznictwo

sagittatio, onis f.

¹ toxosÚnh,-hj

łuk

arcus, us m.

tÕ tÒxon,-ou

motocykl

motobírota, ae f.

Ð kinht»r,-Ároj

pistolet

pistolium, ii n.

tÕ per…strofon,-ou

rower

bírota, ae f.

tÕ pod»laton,-ou

samochód

autoraeda, ae f.; autocinētum, i n.

tÕ aÙtok…nhton,-ou

strzała

sagitta, ae f.

tÕ tÒxeuma,-atoj

strzelba

sclopētum, i n.

 

strzelectwo

sclopetatio, onis f.

¹ purobol…a,-aj

szabla

harpe, es f.; ensis, is m. falcatus

tÕ spaq…on,-ou

szermierka

ars, artis f. battuendi;

¹ xifoma…a,-aj

szpada

dolo, onis m.

tÕ x…foj,-eoj


 

X

 

Bis vincit, qui se ipsum vincit in victoria.

Podwójnie zwycięża, kto sam siebie zwycięsko pokonuje.

D…j nik©, Ðj ˜autÒn tÍ n…kV nik©.

  

X

   
 
 
konie

 

X


 
bieg

 

X

strona główna

wietrzyk