orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

JESTEM  -  IDĘ

girl.girl.girl.
  zeus

jestem - e„m…

idę - emi

inf. praes.

enai

„šnai

ind. praes.

e„-m…
e
™s-t…(n)
™s-mšn
™s-te
e„s…(n)

eἶ-mi
e
e-si(n)
‡-men
‡-te
‡-asi(n)

con. praes.

ð
Ïj
Ï
ð-men
Ã-te
ð-si(n)

‡-w
‡-Vj
‡-V
‡-w-men
‡-h-te
‡-w-si(n)

opt. praes.

e‡h-n
e‡h-j
e‡h
e-men, e‡h-men
e-te,   e‡h-te
e-en,   e‡h-san

‡-oi-mi
‡-oi-j
‡-oi
‡-oi-men
‡-oi-te
‡-oi-en

imp. praes.

 
‡s-qi
œs-tw
 
œs-te
œs-twn

 
‡-qi
‡-tw
 
‡-te
„-Ò-ntwn

part. praes.

ên, Ôntoj
oâsa, oÜshj
Ôn, Ôntoj

„-èn, „-Òntoj
„-oàsa, „-oÚshj
„Òn, „-Òntoj

ind. impf.

Ãn (Ã)
Ãs-qa
Ãn
Ã-men
Ã-te
Ã-san

Ï-a
É-eij
É-ei(n)
Ï-men
Ï-te
Ï-san

ind. fut.

œs-omai
œs-V
œs-etai
™s-Òmeqa
œs-esqe
œs-ontai

œrc-omai
œrc-V
œrc-etai
™rc-Òmeqa
œrc-esqe
œrc-ontai

adiect. verb.

 

„-tšon


X


Ubi enim sunt duo vel tres congregáti in nómine meo, ibi sum in medio eorum.

Gdzie bowiem dwóch albo trzech zgromadziło się w imię moje, tam ja jestem pośród nich.

οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.  

Ew. Mat. 18, 20

 

X

   

waza


 

strona główna

wietrzyk