orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Handel i zajęcia usługowe
 
girl.girl.girl.

KAWIARNIA

cafeum - kafetšria
dom

ciastko

crústulum, i n.

tÕ glÚkusma,-atoj

ciasto

placenta, ae f.

¹ zÚmh,-hj

dzbanek

hirníola, ae f.

Ð st£mnoj,-ou

filiżanka

pocillum, i n.

tÕ flutz£nion,-ou

herbata

thea, ae f.

tÕ ts£i,-eoj

kakao

cócoa, ae f.

¹ kokÒh,-hj

kawa

cáfea, ae f.

¹ kafšj,-ewj

kelnerka

puella, ae f. cafeāria

¹ serbitÒra,-aj

kieliszek

hýalus, i m.

Ð Ûaloj,-ou

krem

crāmum, i n.

tÕ k»rwma,-atoj

lemoniada

limonāta, ae f.

¹ lemon£dh,-hj

lody

glacies, ērum f.pl.

t¦ pagwt£,-în

łyżeczka

lígula, ae f.

tÕ kocli£rion,-ou

menu

ratio, onis f. nummaria

Ð timokat£logoj,-ou

napiwek

corollarium, ii n.; potagium, ii n.

tÕ filodèrhma,-atoj

piernik

libum, i n. mellītum

 

sok

sucus, i m.

Ð culÒj,-oà

szklanka

póculum, i n. vítreum

tÕ pot»rion,-ou

tort

torta, ae f.

¹ toÚrta,-hj

widelczyk

fuscínula, ae f.

tÕ qrin£kion,-ou

wino

vinum, i n.

Ð onoj,-ou


 

X

 

Jestem bardzo głodny.

Magnā fame pressus sum.

L…an nÁstij e„m….

Zapraszam do stołu.

Ad mensam ínvito.

KaloÚmai e„j t¾n tr£pezan.

Podano do stołu.

Ministratum est. Mensa parata.

'Epšdoqen e„j t¾n tr£pezan.

Czy coś podać?

Porrígere (praebēre) aliquid?

E„ t… parad…desqai;

Proszę podać mi kawę.

Quaeso cáfeam mihi porrígere.

Dšoma… moi t¾n kafša œpecein.

Bardzo smakuje mi kawa.

Cáfea iucundi saporis est.

L…an ¹ kafšj moi geÚesqai.

Wolę herbatę.

Theam malo.

Prostimî tÕ ts£i.

Proszę się częstować.

Accípite (recípite), quaeso.

Dšoma… me prosfere‹n

Muszę przestrzegać diety.

Diaeta mihi servanda est.

De… moi prosšcein t¾n dia…tan.

Pijesz kawę czy cherbatę?

Sumesne thēam an cáfeam?

P…neij t¾n kafša À tÕ ts£i;

Proszę o kawę arabikę.

Da, quaeso, cáfeam arábicam.

Dšomai t¾n kafša ¢rabik»n.

 
 

X

   

Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus.

Jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść.

”Esqomen, æj zîmen, ka… oÙ zoàmen, æj œsqwmen.


 

X


uczta

X


pok.
 

X

 

strona główna

wietrzyk