orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Podróż
 
girl.

KOLEJNICTWO

res ferriviariae – sidhrodrom…a
waza

bilet podróży

téssera, ae f. itineraria;

tÕ e„sit»rion,-ou

dworzec kolejowa

statio, onis f. ferriviaria

Ð sidhrodromikÕj staqmÒj,-oà

dyspozytor

curator, oris m. tráminis

Ð diaqšthj,-ou

hamulec bezpieczeństwa

frenum, i n. necessitatis

tÕ tÁj ¢sfale…aj fršnon,-ou

kolejka górska otwarta

telephérica, ae f. sellaris

 

kolejka górska zębata

ferrívia, ae f. dentata

 

kolejka linowa

funívia, ae f.

 

konduktor

inspector, oris m. tráminis

Ð e„spr£ktwr,-oroj

lokomotywa

máchina, ae f. vectoria

¹ mhcan»,-Áj

lokomotywa dieslowska

Diesliana máchina, ae f. vectoria

¹ Dieslianik¾ mhcan»,-Áj

lokomotywa elektryczna

eléctrica máchina, ae f. vectoria

¹ ºlektromhcan»,-Áj

lokomotywa parowa

vaporaria máchina, ae f. vectoria

¹ ¢tmomhcan»,-Áj

maszynista

machinarius, ii m.

Ð mhcanikÒj,-oà

odjazd

profectio, onis f.

¹ ¢pocèrhsij,-ewj

okienko biletowe

ostíolum, i n.

tÕ paraqÚrion,-ou

peron

crepīdo, inis f. ferriviaria

¹ ¢pob£qra,-aj

pociąg

tramen, tráminis n.

¹ ¡maxostoic…a,-aj

pociąg “intercity”

tramen, inis n. interurbanum

¹ Øperastik¾ ¡maxostoic…a,-aj

pociąg osobowy

tramen, inis n. commūne

¹ ™pibatik¾ ¡maxostoic…a,-aj

pociąg pospieszny

tramen, inis n. rápidum (célere)

¹ tace…a ¡maxostoic…a,-aj

pociąg towarowy

tramen, inis n. onerarium

¹ ™mporeutik¾ ¡maxostoic…a,-aj

półka na bagaż

retináculum, i n. sarcinale

tÕ pÁgma,-atoj

przedział dla niepalących

diaeta, ae f. non-fumatorum

tÕ tîn m¾ kapnizÒntwn diamšrisma,-atoj

przedział dla palących

diaeta, ae f. fumatorum

tÕ tîn kapnizÒntwn diamšrisma,-atoj

przedział I klasy

diaeta, ae f. primae classis

tÕ tÁj prèthj t£xewj diamšrisma,-atoj

przedział II klasy

diaeta, ae f. secundae classis

tÕ tÁj deutšraj t£xewj diamšrisma,-atoj

przyjazd

adventus, us m.

¹ ¥fixij,-ewj

rozkład jazdy

horarium, ii n.

tÕ dromolÒgion,-ou

schody ruchome

scalae, arum f.pl. volúbiles

Ð kinhtÕj ¢nabaqmÒj,-oà

semafor

signāle, is n.

Ð shmatodÒthj,-ou

tor

órbita, ae f.

¹ troci£,-©j

tunel

subtertránsitus, us m.

 ¹ sÁragx,-aggoj

ubikacja

locus, i m. secrētus

tÕ ¢pocwrht»rion,-ou

wagon

currus, us m.

¹ ¤maxa,-hj

wagon bagażowy

currus, us m. sarcinarius

¹ ¢poskeutik¾ ¤maxa,-hj

wagon jadalny

currus, us m. escarius

¹ fagws…mh ¤maxa,-hj

wagon pocztowy

currus, us m. cursualis (postalis)

¹ tacudromik¾ ¤maxa,-hj

wagon sypialny

currus, us m. dormitories

¹ klin£maxa,-hj

walizka

riscus, i m.

¹ bal…tsa,-hj


 

X


kolej

 

c

   

Ego sum via, et véritas, et vita.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem.

Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή.  Ew. Jana 14, 6

 

c


akw.

c

 
 

strona główna

wietrzyk