orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Zwroty powszechnego użytku
 
girl.girl.girl.

KOLORY

colores – crèmata
moz.

biały

albus, 3

leukÒj,-»,-Òn

blondyn

flavus, 3

xantÒtricoj,-on

brązowy

fulvus; áquilus, 3

calkoàj,-Á,-oÚn

czarny

niger; ater, ra, rum

mšlaj,-aina,-an

czerwony

ruber, ra, rum

™ruqrÒj,-»,-Òn

fioletowy

violáceus, 3

„oeid»j,-šj

niebieski

caerúleus, 3

oÙr£nioj,-a,-on

różowy

róseus, 3

·odoeid»j,-šj

szary

cinéreus; ravus, 3

faiÒj,-»,-Òn

zielony

víridis, e

clwrÒj,-£,-Òn

złoto-żółty

lúteus, 3

crusoeid»j,-šj

żółty

flavus, 3; fulvus, 3

xanqÒj,-»,-Òn

 

kolorowy

coloratus, 3; pictus, 3

crwm£tinoj,-h,-on

jasny

clarus, 3

lamprÒj,-£,-Òn

ciemny

austērus, 3; fuscus, 3

skoteinÒj,-»,-Òn

 

K

Masz kolorowe ubranie Vestimenta picta habes.
Vestimenta picta tibi sunt.
T¦ ™ndÚmata crom£tina œceij.
T¦ ™ndÚmata crom£tina soi e„s…n.
Twoje oczy są niebieskie Óculi tui caerúlei sunt. Oƒ Ñfqalmo… sou oÙr£nioi e„s…n.
Wielobarwny krużganek (stoików) Pórticus multícolor (stoicorum) Sto¦ poikil» (tîn stwikîn)

K

 

Mundus pulcher est, creator autem bonus.

Świat jest piękny, stwórca zaś dobry.

`O kÒsmoj kalÒj ™sti kaˆ Ð dhmiourgÕj ¢gaqÒj.

 

K

 

tecza


Kpaw


K

 

strona główna

wietrzyk