orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Sport
 
girl.

LEKKOATLETYKA

 athletica levis – ™lafrÕj ¢qlhtismÒj

waza


bieg długodystansowy

cursus, us m. spatii longi

Ð toà makroà diast»matoj drÒmoj,-ou

bieg maratoński

cursus, us m. Marathonius

Ð maraqonikÕj drÒmoj,-ou

bieg krótkodystans.

cursus, us m. spatii brevis

Ð mikrodiasthmatikÕj drÒmoj,-ou

bieg na 5 km

cursus, us m. quinque milium metrorum

Ð tîn pšnte ciliomštrwn drÒmoj,-ou

bieg na przełaj

cursus, us m. silvestris

Ð di¦ tÕ d£soj drÒmoj,-ou

bieg przez płotki

cursus, us m. super saepimenta

Ð Øpr fragmÕn drÒmoj,-ou

bieg z przeszkodami

cursus, us m. super obstácula

Ð met¦ tîn kwlum£twn drÒmoj

bieg średniodystans.

cursus, us m. spatii medii

Ð toà med…ou diast»matoj drÒmoj,-ou

biegacz na 100 m.

cursor, oris centum metrorum

Ð tîn ˜katÕn metrîn drom£j,-£doj

biegacz

cursor, oris m.

Ð drom£j,-£doj

dziesięciobój

decáthlum, i n.

Ð dek©qlon,-ou

meta

meta, ae f.; términus, i m.

tÕ tšrma,-atoj

pięciobój

pentáthlum, i n.

tÕ pent©qlon,-ou

rzut dyskiem

iáctus, us m. disci

¹ tù d…skJ bol»,-Áj

rzut młotem

iaculatio, onis f. mállei

¹ tÍ sfÚrv bol»,-Áj

rzut oszczepem

iaculatio, onis f. iáculi

¹ tù ¢kont…J bol»,-Áj

skok o tyczce

saltus, us m. perticarius

tÕ ™pˆ kontö ¤lma,-atoj

skok w dal

saltus, us m. in longum

tÕ ¤lma,-atoj e„j makr£n

skok wzwyż

saltus, us m. in altum

tÕ ¤lma,-atoj ¥nw

sprint

cursus, us m. brevis

Ð drÒmoj bracÚj

start do biegu

initium, ii n. cursus

¹ ¥fesij,-ewj

trójskok

saltus, us m. triplex

tÕ ¤lma,-atoj triploàn


 

X

 

wyżej, mocniej, szybciej

altius, fortius, citius

ØyhlÒteron, dunatÒteron, q©tton .
 

X

 
   biegi
 

X


 dysk.
 

X


strona główna

wietrzyk