orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Liczby, miary, wagi
 
girl.girl.girl.

MIARY  W  STAROŻYTNOŚCI

 metra in antiquitate – mštra ™n ¢rcaiÒthti

liczydlo

Starożytne miary długości

nazwa polska

długość

nazwa łacińska

nazwa grecka

palec, kciuk

0, 018 m.

dígitus, i m.

Ð d£ktuloj,-ou

dłoń (4 palce)

0, 073 m.

palmus, i m.

¹ pal£mh,-hj

stopa (4 dłonie)

0, 2957 m.

pes, pedis m.

Ð poÚj, podÒj

łokieć (6 dłoni)

0, 44 m.

cúbitus, i m.

Ð pÁcuj,-eoj

stopień (2, 5 stopy)

0, 74 m.

gradus, us m.

Ð baqmÒj,-oà

krok podwójny (5 stóp)

1, 48 m.

passus, us m.

tÕ bÁma,-atoj

pręt (2 kroki / 10 stóp)

2, 96 m.

pértica, ae m.

¹ k£max,-akoj

stadion (625 stóp)

184, 81 m.

stadium, ii m.

tÕ st£dion,-ou

mila (1000 kroków)

1480 m.

mille passus; miliarium, ii n.

tÕ m…lion,-ou

 
 

Starożytne miary powierzchni

  

nazwa polska

powierzchnia

nazwa łacińska

nazwa grecka

stopa kwadratowa

27, 3 m2

pes quadratus

Ð tetragwnikÕj poÚj

(1/3 jugera)

840 m2

modius, ii m.

Ð mšdimnoj,-ou

(34 x 34 kroki)

2519 m2

iúgerum, i n.

¹ ¥roura,-aj; tÕ plšqron,-ou

(2 jugery)

5038 m2

heredium, ii n.

 

 
 

Starożytne miary objętości

  

nazwa polska

objętość

nazwa łacińska

nazwa grecka

kieliszek, kubek

1/12 sekstariusza

cyathus, i

Ð kÚaqoj,-ou; tÕ pot»rion,-ou

kufel, kwarta

0, 5 litra

sextarius, i m.

Ð dikÒtuloj,-ou; Ð xšsthj,-ou

garniec

3, 27 litra

congius, ii m.

Ð, ¹ coàj, coÒj; tÕ galÒnion,-ou

kosz (dla sypkich)

9 litrów

modius, ii m.

tÕ kal£qion,-ou

urna

13 litrów

urna, ae f.

tÕ doce‹on,-ou

amfora (dla płynów)

26 litrów

ámphora, ae f.

¹ ¢mfor£,-©j; Ð ¢mforeÚj,-šwj

 
 

Starożytne miary ciężaru

 

nazwa polska

ciężar

nazwa łacińska

nazwa grecka

skrupuł (1/24 uncji)

1, 13 g

scrúpulum; scripulum

 

drachma (1/8 uncji)

3, 2 g

drachma

¹ dracm»,-Áj

uncja

27, 3 g

uncia

 

sekstans (2 uncje)

54, 5 g

sextans

 

kwadrans (3 uncje)

82 g

quadrans

 

bes (8 uncji)

218 g

bes, bessis

¹ bÁssa,-hj

funt (12 uncji)

327, 5 g

libra, pondo

¹ l…ra,-aj
  mina 582, 2 g   mina   ¹ mn©,-©j
  talent 43, 66 kg   talentum   tÕ t£lanton,-ou

 

u


Homo metrum omnium rerum.

Człowiek jest miarą wszechrzeczy.

P£ntwn crhm£twn mštron Ð ¥nqrwpoj.  Protagoras

 

u

miary

u

strona główna

wietrzyk