orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Państwa, miasta, geografia
 
girl.girl.girl.

 MORZA,  RZEKI,  GÓRY

maria, flumina, montes – q£lassai, potamo…, Ôra

wisla


Adriatyk

Mare Hadriáticum

¹ 'Adriatik»

Alpy

Alpes

oƒ ”Alpeij,-wn

Apeniny

Apennini Montes

oƒ 'Apšnninoi,-wn

Bałtyk

Mare Bálticum

Baltik¾ Q£lassa,-hj

Dunaj

Danuvius, Danubius

Ð DoÚnabhj,-ou

Karpaty

Carpát(h)es; Carpátici Montes

t¦ Karp£qeia,-wn

Kaukaz

Caucasus

Ð KaÚkasoj,-ou

Mazowsze

Masovia

¹ Mazob…a,-aj

Morze Północne

Mare Germánicum

¹ Germanik¾ Q£lassa,-hj

Morze Śródziemne

Mare Internum (Mediterráneum)

¹ MesÒgeioj Q£lassa,-hj

Nil

Nilus

Ð Ne‹loj,-ou

Odra

Viadrus

Ð ”Oderoj,-0u

Pireneje

Pyraenei Montes

t¦ Purhna…a,-wn

Pomorze

Pomerania

¹ Pomeran…a,-aj

Ren

Rhenus

Ð `RÁnoj,-ou

Sekwana

Sequana

¹ Seku£nh,-hj

Śląsk

Silesia

¹ Siles…a,-aj

Warta

Warta, Varta

¹ B£rta,-aj

Wisła

Vístula

¹ BistoÚla, B…sla


 

Xnil

 

X

 

Principium omnium est aqua.

Pierwszą zasadą wszystkiego jest woda.

Udwr ¢rc¾ tîn p£ntwn ™st…n. Tales z Miletu

 

Xmorze

   

X

strona główna

wietrzyk