orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Czas wolny
 
girl.girl.

MUZEUM,  GALERIA  SZTUKI

museum, pinacotheca – mouse‹on, pinakoq»kh

mozaika


dzieło

opus, óperis n.

tÕ œrgon,-ou

eksponat

res, rei f. propósita

tÕ œkqema,-atoj

manuskrypt

manuscriptum, i n.

tÕ ceirÒgrafon,-ou

muzeum

musēum, i n.

tÕ mouse‹on,-ou

numizmat

nomísma, atis n.

tÕ nÒmisma,-atoj

obraz

imāgo, imáginis f.

Ð p…nax,-akoj

posąg

státua, ae f.

tÕ ¥galma,-atoj

rękodzieło

artificium, ii n.

¹ ceirourg…a,-aj

rzeźba

sculptūra, ae f.

¹ gluf»,-Áj

starożytność

antíquitas, atis f.

¹ ¢rcaiÒthj,-htoj

sztuka

ars, artis f.

¹ tšcnh,-hj

starożytna

ars antiqua

¹ ¢rca…a t.

średniowieczna

ars mediaevalis

¹ mesaiwnik¾ t.

nowoczesna

 ars moderna

¹ sÚgcronoj t.

wystawa

expositio, onis f.; exhibitio, onis f.

¹ œkqesij,-ewj

zabytek

monumentum, i n.

tÕ mnhme‹on,-ou


 

X

 
 pinak.
 

X

   

Ars longa, vita brevis.

Życie krótkie, a sztuka wiecznie trwa.

`O b…oj bracÚj, ¢ll' ¹ tšcnh ¢q£natoj.X


 lao
 

Xstrona główna

wietrzyk