orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Praca
girl.  

NARZĘDZIA  I  MASZYNY

instrumenta et machinae – ™rgale‹a kaˆ mhcana…

czop

cnodax, ācis m.

Ð qrÒmboj,-ou

dłuto, rylec

scalprum, i n. fabrīle

Ð glupt»r,-Ároj

dźwig

telenno, onis m.

Ð geranÒj,-oà

frezarka

máchina, ae f. excisoria

¹ fr£za,-hj

gwóźdź

clavus, i m.

Ð Âloj,-ou

hebel, strug

runcina, ae f.

¹ pl£nh,-hj

imadło

retináculum, i n.

¹ kak…a,-aj

kombajn zbożowy

máchina, ae f. trituratoria

¹ qeristik¾ mhcan»,-Áj

koparka

excavatrum, i n.; máchina, ae f. fossoria

Ð ™kskafeÚj,-ewj

kowadło

incus, incūdis f.

Ð ¥kmwn,-onoj

lewarek

levātor, oris m.

tÕ ¢n£foron,-ou

lutownica

instrumentum, i n. ferruminatorium

Ð sugkollist»r,-hroj

łańcuch

catēna, ae f.

¹ seir£,-©j

łom

vectis, is m.

Ð lostÒj,-oà

metr mierniczy

mensūra, ae f. plicátilis 

tÕ mštron,-ou

miech kowalski

follis, is m. ferrarius

¹ fÚsa,-hj

mieszalnik

máchina, ae f. mixtoria

Ð krat»r,-Ároj

młot

marcus, i m.

¹ sfàra,-aj

młotek

málleus, i m.

tÕ sfur£kion,-ou

muterka (nakrętka)

matrix, icis f. cóchleae

tÕ perikÒclion,-ou

nożyczki

forfex, fórficis m./f.

aƒ macair…dej,-wn

obcążki

forceps, fórcipis m./f.

¹ pur£gra,-aj

papier ścierny

smyris, smýridis f.

¹ smur…j,-…doj

pilnik

lima, ae f.

¹ ∙…nh,-hj

piła

serra, ae f.

Ð pr…wn,-onoj

pług

arátrum, i n.

tÕ ¥rotron,-ou

podnośnik

levātor, oris m.

tÕ ¢n£foron,-ou

pompa

antlia, ae f.

tÕ ¥ntlhma,-atoj

poziomica

libra, ae f. aquaria

¹ stafÚlh,-hj

siekiera

secūris, is f.

¹ ¢x…nh,-hj

sprężyna

elater, elatēris m.

Ð ™lat»r,-Ároj

śruba

cóchlea, ae f.

Ð ›lix,-ikoj

śrubokręt

cochleitorstrum, i n.

Ð ˜likostrept»r,-Ároj

taśmociąg

taenia, ae f. transportatoria

Ð tainelkust»r,-Ároj

tokarka

tornus, i m.

Ð tÒrnoj,-ou

traktor, ciągnik

tractrum, i n.

Ð ˜lkust»r,-Ároj

walec

cylindrus, i m.

Ð kÚlindroj,-ou

wiertarka

térebra, ae f. machinalis

tÕ trÚpanon,-ou

wiertło

térebra, ae f.

tÕ trÚpanon,-ou

zębatka

rota, ae f. dentāta; 

Ð ÑdwntotÕj trocÒj,-0àX

 

Przybij gwóźdź do ściany!

Pange clavem ad paríetem!

Pros»lou tù to…cJ.

Przewierć tę deskę!

Pertérebra hanc láminam!

DiatrÚpason oÛton p…naka.

Włóż żelazo do imadła!

Ímpone ferrum retináculo!

Epit…qeso tÕn s…dhron ej t¾n kakan.

Wyhebluj tę belkę!

Rúncina hanc trabem!

Le…ou tÕn oÛton dÒkon.

Uderz młotem w kowadło!

Tunde marco in incūdem!

`R£pize sfÚrv tÕn ¥kmwna

Czy używasz tamtego wiertła?

Uterisne illā térebrā?

E„ crÊ tÕ trÚpanon ™keinÒn;

Wyważ łomem drzwi!

Excárdina fores (iánuam) vecte!

'EkrÚgneso lostù t¾n qÚran.

Odkręć tę śrubę!

Detorque hanc cóchleam!

'Exšlusse t¾n aÛthn ¼lika.

Wymieszaj cement z piaskiem!

Commisce caementum cum arena!

Me…gnuso t¾n liqÒkolan tù ¥mmJ.

Załóż łańcuch na zębatkę!

Impone catēnam in rotam dentātam (rotae dentatae)!

'Epit…qeso tÕn Órmon ™pˆ tÕn ÑdwntotÕn trocÒn.


X

 
 

Sine labore non erit panis in ore.

Bez pracy nie będzie chleba w ustach.

”Aneu toà œrgou Ð ¥rtoj ™n tù stèmati oÙk œsetai.

 

X

   

warszt.


X

strona główna

wietrzyk