orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Liczby, miary, wagi
 
girl.girl.girl.

NAZEWNICTWO  MIAR

nomenclatura metrorum – Ñnomatolog…a tîn metrîn
waza


ciężar

pondus, pónderis n.

tÕ b£roj-eoj

długość

longitūdo, údinis f.

¹ makrÒthj,-htoj

gram

gramma, atis n.

tÕ gr£mma,-atoj

kilogram

chilogramma, atis n.

tÕ ciliogr£mma,-atoj

kilometr

chilómetrum, i n.

tÕ ciliomštron,-ou

kilometr kwadratowy

chilómetrum quadratum

tÕ ciliomštron tetr£gwnon

litr

litrum, i n.

¹ l…tra,-aj

metr

metrum, i n.

tÕ mštron,-ou

metr kwadratowy

metrum quadratum

tÕ mštron tetr£gwnon

pojemność

capácitas, ātis f.

¹ cwrhtikÒthj,-htoj

szerokość

latitūdo, latitúdinis f.

tÕ pl£toj,-eoj

tona

chilólitrum, i n.

Ð tÒnoj,-ou

wysokość

altitūdo, altitúdinis f.

¹ ØyÒthj,-htoj

 
 

Jaka jest długość?

Quantum est longitúdinis?

Po‹a makrÒthj ™st…n;

Jaka jest powierzchnia?

Quantum est amplitúdinis?

Po‹a ™pipol» ¢st…n;

Jak pojemne jest naczynie?

Quantum capacitátis est vas?

Po‹an cwrhtikÒthn tÕ ¢gge‹on œcei;

Naczynie ma pięć litrów.

Vas est quinque litrorum.

TÕ ¢gge‹on pšnte litrîn ™st…n.

Ile to waży?

Quantum est pónderis?

PÒsoj b£rouj ™st…n,N


Omne bonum pulchrum est, pulchrum autem non immensábile.

Wszelkie dobro jest piękne, piękno zaś jest pełne miary.

P©n d¾ tÕ ¢gaqÕn kalÒn, tÕ d kalÕn oÙk ¥metron. Platon

 

N


kariat.

 

N

 

sen.

 

N

strona główna

wietrzyk