orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Ubranie
 
girl.

ODZIEŻ  I  OBUWIE

 vestimenta et calceamenta – ™ndÚmata kaˆ Øpod»mata


biustonosz

strophium, ii n.; mamillāre, is n.

Ð sthqÒdesmoj,-ou

bluzka

pelusia, ae f.

¹ ™mploÚza,-hj

but

calceamentum, i n.; cálceus, i m

¹ krhp…j,-‹doj; tÕ ØpÒdhma,-atoj

dres

strictoria, ae f. lánea

Ð qèrax,-akoj bÚssinoj

garnitur

sýnthesis, is f.

¹ sÚnqesij,-ewj

halka

hypozonium, ii n.

tÕ Øpozènion,-ou

kalesony

femoralia, ium n.pl.

tÕ sèbrakon,-ou

kamizelka

colobium, ii n.

tÕ gilškon,-ou

kąpielówki

súbligar, āris n. balneare

oƒ kolumpèntaj kormo…,-în

kieszeń

funda, ae f. vestis

tÕ sakk…on,-0u

kołnierz

collāre, is n.

tÕ peristÒmion,-ou

kombinezon

encombōma, atis n.

tÕ fÒrmej,-ou

koszula

camisia, ae f.; subúcula, ae f.

tÕ citÒnion,-ou

koszula nocna

camisia, ae f. nocturna

tÕ citÒnion nÚkteron

kozaczki

cáligae, arum f.pl.

Øyhlšj ™mpÒtej,-wn

kurtka

iacca, ae f.; amículum, i n.

tÕ sak£kion,-ou

majtki

súbligar, āris n.; subligáculum, i n.

tÕ Øpšnduma,-atoj

marynarka

camísola, ae f.; iacca, ae f.

tÕ sak£kion,-ou

obcas

sólea, ae f.

Ð kÒqornoj,-ou

obuwie

calceamenta, orum n.pl. (cálcei, orum m.pl.)

t¦ Øpod»mata,-wn

opalacz

vestis, is f. balnearis

tÕ ™mpanierÒn,-ou

pas do pończoch

stroppi, orum m.pl.

¹ kaltsodšta,-hj

piżama

vestis, is f. dormitoria

tÕ nÚkteron œnduma,-atoj

płaszcz

pallium, ii n.; amículum, i n.

tÕ ƒm£tion,-ou; ¹; fainÒlh,-hj

podeszwa

fulmentum, i n.

tÕ pšlma,-atoj

podkoszulek

subúcula, ae f.

¹ fanšlla,-hj

pończochy

tibialia, ium n.pl.

gunaike…a k£ltsa,-wn

rajstopy

tibialia, ium n.pl. bracaria

tÕ kalsÒn,-oà

rękaw

mánica, ae f.

¹ ceir…j, -‹doj

sandał

sandalium, ii n.

tÕ sand£lion,-ou

skarpetki

impilia, orum n.pl.

t¦ pode‹a,-wn

spodnie

brac(c)ae, arum f.pl.

aƒ br£kai,-în

spódnica

gunna, ae f.

¹ foÚsta,-aj

sukienka

theristrum, ii n.

tÕ pšplion,-ou

szalik

amictorium, ii n.

¹ ¢mpecÒnh,-hj

szew

sutūra, ae f.

¹ ∙af»,-Áj

szlafrok

amículum, i n. balneare

™mpournoÚzion,-ou

sznurowadło

corrigia, ae f.

tÕ scoin…on,-ou

ubranie

vestis, is f.; vestītus, us m.

tÕ œnduma,-atoj; ¹ ™sq»j,-Átoj

welon

ricinium, ii n.

¹ kalÚptra,-aj

żakiet

iacca, ae f.

tÕ sak£kion,-ou


 

X

 

zakładać obuwie

cálceos sumo, 3, sumpsi, sumptum

t¦ Øpodšmata ™ndÚein

zdejmować obuwie

cálceos excaligo, 1, -avi, -atum

t¦ Øpodšmata ØpolÚein

wiązać obuwie

corrigias stringo, 3, -nxi, -ctum

t¦ Øpodšmata de‹n

ubierać ubranie

vestimenta índuo, 3, -ui, -ūtum

t¦ œnduma ™ndÚein

rozbierać się

vestimenta depōno, 3, -sui, -situm; vestimenta éxuo, 3, -ui, -ūtum; devestio, 4, -vestīvi, -vestītum

t¦ œnduma ™kdÚein

przebierać się

vestimenta (vestem) muto, 1, -avi, -atum; hábitum suum permutare, 1

t¦ œnduma metendÚnein

poskładać ubranie

vestimenta plico, 1, -avi, -atum

t¦ œnduma ™pitiqšnai

Ile kosztuje... ?

Quanti émitur... ?

PÒsou ¢xioàtai ...;

Ile zapłaciłeś za....?

Quanti pecuniae pro.... dedisti?

PÒsou ™teloàsaj perˆ ...;

To ubranie jest zbyt ciasne.

Haec vestis nimis stricta est.

Toàto œnduma l…an stenÒn ™st…n.

Ten rękaw jest za krótki.

Haec mánica nimis curta est.

AÛth ceir…j l…an brace…a ™st…n.

Czuję się dobrze w tym ubraniu.

Bene me hábeo in hoc vestītu.

Kalîj me œcw ™n toÚtJ ™ndÚmati.

Chcę przymierzyć te buty.

Velim hos cálceos experīri.

BoÚlomai parametre‹n toàta ™ndÚmata.

 

X

 

Beati paúperes spíritu, quoniam ipsórum est regnum caelórum.

Szczęśliwymi duchem są ubodzy, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  Ew. Mat. 5, 3

 

X

   

odziez


X


 

strona główna

wietrzyk