orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Ogród
 
girl.
hortus – kÁpoj


altana

casa, ae f. horti

tÕ sk»nhma,-atoj

czereśnia

cérasus, i f.

¹ kerasÒj,-oà

drzewo

arbor, ōris f.

tÕ dšndron,-ou

drzewo owoc.

arbor pomífera

dšndron k£rpinon

fontanna

silānus, i m.

¹ p‹dax,-akoj

grabie

pecten, péctinis m.

¹ ¡rp£gh,-hj

grusza

pirus, i f.

¹ ¥pioj,-ou

grządka

párcula, ae f.

¹ prasi£,-©j

hamak

matta, ae f. pénsilis

¹ a„èra,-aj

huśtawka

oscillum, i n.

¹ a„èra,-aj

jabłoń

malus, i f.

¹ mhlša,-aj

kosa

falcastrum, i n.

tÕ dršpanon,-ou

kosiarka

herbisectrum, i n.

Ð cortokÒpthj,-ou

krzak

frutex, frúticis m.

tÕ frÚganon,-ou

kwiat

flos, floris m.

tÕ ¥nqoj,-eoj

ławka

scamnum, i n.

¹ sar…j,-…doj

motyka

sárculum, i n.

¹ skaf…j,-…doj

murawa

caespes, itis m.

Ð cÒrtoj,-ou

narzędzia ogrodnicze

instrumenta, orum n.pl. hórtica

t¦ ™rgale‹a,-wn khpourg£

nawóz

sterquilinium, ii n.

¹ kopr…a,-aj

polewaczka

nassiterna, ae f.

¹ Ødre…a,-aj

sjesta

meridiatio, onis f.

¹ meshmbr…a,-aj

szpadel

pala, ae f.

¹ sp£qh,-hj

śliwa

prunus, i f.

¹ kokkumhlša,-aj

taczka

pabo, onis m.

¹ ceir£maxa,-hj

wąż ogrodowy

uter, ris m. hórticus

tÕ l£sticon,-ou

 
 
  

ROŚLINY

  plantae – bÒtana

bluszcz

hédera, ae f.

Ð kittÒj,-oà

brzoza

bétula, ae f.

¹ shmÚdh,-hj

chmiel

lúpulus, i m.

Ð lus…skoj,-ou

drzewo

arbor, ōris f.

tÕ dšndron,-ou

gałąź

ramus, i m.

Ð kl£doj,-ou

grzyb

fungus, i m.

Ð mÚkhj,-htoj

jęczmień

hórdeum, i n.

¹ kriq»,-Áj

jodła

abies, ētis f.

¹ ™l£th,-hj

kasztan

hippocástanus, i f.

¹ ƒppok£stanoj,-ou

koniczyna

trifolium, ii n.

tÕ tr…fulon,-ou

korona drzewa

cacūmen, inis n.

¹ koruf»,-hj

korzeń

radix, radīcis f.

¹ ∙…za,-hj

leszczyna

córylus, i f.

¹ kÒruloj,-ou

liść

folium, ii n.

tÕ fÚllon,-ou

mak

papáver, eris n.

¹ m»kwn,-wnoj

mech

muscus, i m.

tÕ brÚon,-ou

owies

avēna, ae f.

Ð brÒmoj,-ou

pień

truncus, i m.

tÕ œtumon,-ou

pniak

caudex, caúdicis m.

tÕ stšlecoj,-eoj

pokrzywa

urtīca, ae f.

¹ kn…dh,-hj

sosna

pinus us/i f.

¹ peukh,-hj

stokrotka

bellis, béllidis f.

¹ margar…th,-hj

topola

pópulus, i f.

¹ leÚkh,-hj

szyszka

nucamentum, i n.

Ð kînoj,-ou

wierzba

salix, sálicis f.

¹ „tša,-aj

winna latorośl

vitis, is f.

¹ ¥mphloj,-ou

wrzos

callūna, ae f.

¹ ™re…kh,-hj

zarośla

fruticētum, i n.

¹ lÒcmh,-hj

 
 

XX

 

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

Przeciwko sile śmierci nie znajdziesz leku w ogrodach.

PrÕj t¾n toà qan£tou dÚnamin

oÙk ™stˆ tÕ ™n k»pJ f£rmakon.

 

X

 

pgr.  
 

XXstrona główna

wietrzyk