orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Polityka i prawo
 
girl.girl.

PARTIE  POLITYCZNE  W  POLSCE

factiones politicae – politik¦ kÒmmata
wilcz.

X


odziez

Akcja Wyborcza “Solidarność”

Actio Electoria “Solidáritas”

Dr©sij Yhfoforik¾ ``Sumpar£stasij''

Liga Polskich Rodzin

Ligatio Familiārum Polonārum

“Omiloj Polwnikîn O„kogene…wn

Platforma Obywatelska

Superficies Civīlis (Cívica)

'Ep…pedon PolitikÒn

Polska Partia Socjalistyczna

Factio Socialística Polonōrum

PolwnikÕn KÒmma SosialistikÒn

Polskie Stronnictwo Ludowe

Factio Populāris Polonōrum

PolwnikÕn KÒmma DhmotikÒn

Prawo i Sprawiedliwość

Lex et Iustitia

NÒmoj kaˆ DikaiosÚnh

Samoobrona

Autodefensio (Defensio Sui)

Aut£lexij

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Foedus Sinistrae Democráticae

Summac…a DhmokratikÁj 'Arister©j

Unia Polityki Realnej

Unio Políticae Reālis

“Enwsij Pragmatik¾ Politik»

Unia Wolności

Unio Libertatis

“Enwsij 'Eleuqer…aj

Unia Pracy

Unio Labōris

“Enwsij 'Ergas…aj

 

X

Concordia civium murus urbium.

Zgoda obywateli jest murem dla miasta.

`H tîn pol…twn ¡rmon…a te‹coj tÁj pÒlewj.


X

   

partie


X


 
pomp. 


X


strona główna

wietrzyk