orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Sport
 
girl.

PIŁKA  NOŻNA

pedifolium – podÒsfairon
pilka


barwa drużyny

color, ōris m. gregis (círculi)

tÕ toà Ðm…lou crîma,-atoj

boisko

campus, i m. lusorius

tÕ st£dion,-ou

bramka

porta, ae f.

¹ qÚra,-aj

bramkarz

portarius, ii m.; iánitor, oris m

Ð qurwrÒj,-oà

chorągiewka

signum, i n.

tÕ shme‹on,-ou

drużyna

turma, ae f.; manus, us f.

Ð Ómiloj,-ou; ¹ Ðm£j,-£doj

faul

poena, ae f.

 

faulować

poenáliter ago, 3, egi, actum

 

gol

porta, ae f.

tÕ tšrma,-atoj

grać w piłkę nożną

pedifolle ludo, 3, lusi, lusum

podÒsfairon pa…zw

gwizdek

síbilus, i m.

Ð surikt»r,-Ároj

herb drużyny

signum, i n. gregis (círculi)

tÕ toà Ðm…lou sÁma,-atoj

kartka czerwona

chártula, ae f. rubra

tÕ ™ruqrÕj cart…on,-ou

kartka żółta

chártula, ae f. flava

tÕ xanqÕj cart…on,-ou

kibic

spectator, oris m.

Ð f…laqloj,-ou

klub

círculus, i m.; socíetas, atis f.

¹ ˜tair…a,-aj; Ð sÚllogoj,-ou

linia boczna

línea, ae f. lateralis

¹ pleurik¾ gramm»,-Áj

napastnik

oppugnator, oris m.

Ð kunhgÒj,-oà

obrońca

defensor, oris m.

Ð ¢mÚntwr,-oroj

piłka

pila, ae f.

¹ sfa‹ra,-aj

piłka dmuchana

follis, is m.

 

piłka nożna

pedifollis, is m.

Ð podÒsfairon,-ou

piłkarz

pedilūsor, oris m.;

Ð podosfairist»j,-oà

pole bramkowe

área, ae f. portaria

 

pole karne

área, ae f. poenalis

 

równowaga/remis

libra, ae f.

¹ „sopal…a,-aj

rzut karny

iactus, us m. úndecim metrorum

 

rzut rożny

iactus, us m. angulāris

 

sędzia

árbiter, tri m.

Ð diaitht»j,-oà

sędzia boczny

iudex, icis m. linearius

 

siatka

rete, is n.

tÕ d…ktuon,-ou

słupek bramki

palus, i m. portae

Ð p£ssaloj,-ou

strzelić bramkę

follem per portam iacio, 3, iēci, iactum; follem portae ínfero, inférre, íntuli, illātum; follem in rete inicio, 3, iniēci, iniectum

 

usunąć z boiska

a campo relēgo, 1, avi, atum

 

wynik meczu

status, us m. finalis

¹ œkbasij,-ewj

wrzut

iniectus, us m.

¹ e„sbol»,-Áj


 

XGRY  Z  PIŁKĄ

lusus pilares – sfairikaˆ paidia…  

badmington

ludus, i m. pilae pinnatae

 

baseball

follis, is m. bassus

 

golf

pilamálleus, i m.

 

hokej na trawie

alsulegia, ae f. herbaria

 

koszykówka

follis, is m. bascaudarius

¹ kalaqÒsqaira,-aj

krykiet

ludus, i m. báculi et pilae

 

piłka ręczna

manufollis, is m.

tÕ ceirÒsfairon,-ou

ping-pong

tenisia, ae f. mensalis

tÕ pigk-pogk

polo

alsulegia, ae f. equestris

 

rugby

harpastum, i n.

 

siatkówka

follis, is m. voláticus

 

tenis

teniludium, ii n.

tÕ tšnijon,-ou


 

X

 
 

Stadion był pełny.

Stadium stipatum fuit.

TÕ st£dion mestÒn Ãn.

Był remis zero do zera.

Status fúerat nulla ad nulla.

`H „sopal…a Ãn mhdšn e„j mhdšn.


 

X

 

Bonum certámen certávi, cursum consummávi, fidem servávi.

Dobry bój stoczyłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.

Tὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα.  2 List Pawła do Tymoteusza 4, 7

 

X

     

strona główna

wietrzyk