orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Podróż
 
girl.

POJAZDY

vehicula – Ñc»mata
konie


autobus

autoraeda, ae f. longa; coenautocinētum, i n.

tÕ lewfore‹on,-ou

bagażnik

sustentáculum, i n.

¹ skeuoq»kh,-hj

błotnik

luticípulum, i n.

Ð profulakt»r,-Ároj

ciężarówka

autocarrum, i n.

tÕ forthgÒn,-ou

dzwonek

tintinnábulum, i n.

tÕ kwdènion,-ou

kierowca

autoraedarius, ii m.

Ð ÐdhgÒj,-oà

kierownica

manubrium, ii n.

tÕ timÒnion,-ou

łańcuch

catēna, ae f.

¹ seir£,-©j

metro

ferrívia, ae f. subterránea

tÕ metrÒn,-oà

motocykl

autobírota, ae f.

tÕ mhcan£kion,-ou

motocyklista

autobirotarius, ii m.

Ð motokikletist»j,oà

pedał

pedāle, is n.

tÕ pšdilon,-ou

pomoc drogowa

carrus, us m. remulcandi

¹ Ðdik¾ bo»qeia,-aj

przyczepa kemping.

habitáculum, i n. remulcatum; domúncula, ae f. subrotāta

tÕ trocÒspiton,-ou

przyczepa motocykl.

currículus, i m. lateralis

 

przyczepa samoch.

currus, us m. remulcatus

 

rower trójkołowy

trírota, ae f.

tÕ tr…kuklon,-ou

rower

bírota, ae f.

tÕ pod»laton,-ou

rowerzysta

birotarius, ii m.; birotularius, ii m.

Ð podhl£thj,-ou

samochód

autocinētum, i n.; autoraeda, ae f.

tÕ aÙtok…nhton,-ou

siodełko

sessíbulum, i n.

¹ mikr¾ sšla,-hj

szprycha

radius, ii m.

¹ knhm…a,-aj

światło

lumen, inis n.

tÕ fîj, fwtÒj

taksówka

taxiraeda, ae f.; autoraeda, ae f. meritoria

tÕ tax…on,-ou

tramwaj

currus, us m. eléctricus

tÕ tr£mon,-ou

wózek dziecinny

chiramaxium, ii n.

tÕ ceiromaxe‹on,-ouX


Qui sine peccáto est vestrum, primus in illam lápidem mittat.

Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem.

Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν βαλέτω λίθον.  

Ew. Jana 8, 7

X


pojazd

 

X

     woz

X


strona główna

wietrzyk