orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Dom
 
girl.

POKÓJ  STOŁOWY

 conclave medianum – mšgaron


adapter

discophōnum, i n.

Ð diskÒfwnon,-ou

biurko

mensa, ae f. scriptoria

tÕ grafe‹on,-ou

dywan

tapēte, is n.

tÕ strîma,-atoj

fotel

sella, ae f.

¹ kaqšdra,-aj

głośnik

megaphōnum, i n.

tÕ meg£fwnon,-ou

kanapa

sponda, ae f.

¹ kl…nh,-hj

krzesło

sedes, is f.; sella, ae f.

¹ ›dra,-aj

kwietnik

florarium, ii n.

tÕ ¢nqost»rion,-ou

lampa

lampas, adis f.

¹ lamp£j,-£doj

magnetofon

magnetophōnum, i n.

tÕ magnhtÒfwnon

magnetowid

magnetoscopium, ii n.

tÕ magnhtoskope‹on

mebel

supellex, léctilis f.

tÕ œpiplon,-ou

obraz

imāgo, imáginis f.

¹ e„kèn,-Ònoj

obrus

mantēle, is n.

tÕ skšpasma,-atoj

półka

pegma, pégmatis n.

tÕ pÁgma,-atoj

radio

radiophōnum, i n.

tÕ radiÒfwnon,-ou

serwetka

mápp(ul)a, ae f.

tÕ ¹mitÚbion,-ou

stół

mensa, ae f.

¹ tr£peza,-hj

szafa

armarium, ii n.

¹ purg…j,-‹doj

szuflada

fórulus, i m.

tÕ surt£rion,-ou

telewizor

televisorium, ii n.

Ð thleorast»r,Ároj

wazon

vas, vasis n. ad flores

tÕ skeÚoj,-eoj

zasłona

cortīna, ae f.

¹ kalÚptra,-aj

zegar

horologium, ii n.

tÕ ærolÒgion,-ou


 

X


Beati pacífici, quoniam fílii Dei vocabúntur.

Szczęśliwymi są czyniący pokój, albowiem będą nazwani synami Bożymi.

Mακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι [αὐτοὶ] υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.  

Ew. Mat. 5, 9

X

 
 dom
 

X

   
hera


X


strona główna

wietrzyk