orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Handel i zajęcia usługowe
 
girl.girl.girl.

RESTAURACJA

caupona – pandoce‹on

waza


butelka

lagoena, ae f.

Ð l£gunoj,-ou

danie

férculum, i n.

tÕ fagetÒn,-oà

garnek

olla, ae f.; coctorium, ii n.

tÕ trÚblion,-ou

gość

hospes, pitis m./f.

Ð xšnoj,-ou

karczmarka

caupo, ōnis f.

¹ pandoc…j,-…doj

karczmarz

cauponarius, ii m.

Ð pandoceÚj,-šwj

kelner

cauponius, ii m.

Ð serbitÒroj,-ou

kelnerka

cauponia, ae f.

¹ serbitÒra,-aj

kieliszek na wino

hýalus, i m. vinarius

Ð Ûaloj,-ou

koniak

cóniacum, i n.

tÕ koni£k,-akoj

krzesło

sella, ae f.

¹ ›dra,-aj

kucharka

coqua, ae f.

¹ mage…raina,-aj

kucharz

coquus, i m.

Ð m£geiroj,-ou

kuchnia

culīna, ae f.

tÕ mageire‹on,-ou

kufel

úrceus, i m.

tÕ dšpaj,-aoj

łyżeczka

lígula, ae f.

tÕ kocli£rion,-ou

łyżka

cóchlear, āris n.

¹ kocl…j,-…doj

menu

ratio, onis f. nummaria

Ð timokat£logoj,-ou

napiwek

corollarium, ii n.; potagium, ii n.

 tÕ filodèrhma,-atoj

napoje

potiones, um f.pl.; potulenta, orum n.pl.

aƒ pÒseij,-wn; t¦ Ôya,-wn

nóż

culter, tri m.

tÕ macair…dion,-ou

obrus

mantēle, is n.

tÕ skšpasma,-atoj

pieprzniczka

piperatorium, ii n.

¹ piperišra

piwo

cervesia, ae f.; cerevisia, ae f.

Ð bràtoj,-ou

podkładka pod piwo

subiex, icis m.

tÕ Øposthma,-atoj

popielniczka

cinerarium, ii n.

¹ spodoq»kh,-hj

potrawy

cibi, orum m.pl.; esculenta, orum n.pl.

t¦ brèmata,-wn; aƒ trofa…,-în

przyprawa

condimentum, i n.

tÕ par£rthma,-atoj

rondel

sartāgo, sartáginis f.

¹ cÚtra,-aj

sala dla gości

oecus, i m. hóspitum

tÕ mšgaron,-ou

serwetka

mappa, ae f.

tÕ ceirÒmakron,-ou

solniczka

salillum, ii n.

¹ ¡latišra,-aj

stół

mensa, ae f.

¹ tr£peza,-hj

szatnia

vestiarium, ii n.

tÕ ¢podut»rion,-ou

szatniarka

vestíspica, ae f.

¹ ™ndutšria,-aj

szatniarz

vestíspicus, i m.

Ð ™ndut»rioj,-ou

sztućce

instrumenta, orum n.pl. escaria

t¦ ™rgale‹a trofik£

ubikacja

locus, i m. secrētus

tÕ ¢pocwrht»rion

widelec

fuscínula, ae f.

¹ kre£gra,-aj


 

X

 

Wolisz wino białe czy czerwone?

Utrum mavis vinum cándidum an rubrum?

Protim©j leukÕn tÕn onon À ™ruqrÒn;

Jednakowo lubię oba.

Équidem utroque iuxta delector.

”Ison filî ¢mfotšrouj.

 

X


Habeas fratres veros amícos.

Prawdziwych przyjaciół uważaj za braci.

NÒmiz' ¢delfoÝj toÝj ¢lhqinoÝj f…louj.

  

X

   

caupona
 

X


 

strona główna

wietrzyk