orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Czas wolny
girl.girl. 

ROZRYWKI

ludi – diaskšdasej
moz.

biwak

campus, i m. tentorius

¹ katask»nwsij,-ewj

cyrk

circus, i m.

tÕ k…rkon,-ou

gra

lusus, us m.

tÕ paicn…dion,-ou

gra w karty

lusus, us m. chartularum

¹ caropaix…a,-aj

gra w kości

iactus, us m. (lusus) tesserarum

tÕ sk…rafon,-ou

gra w szachy

ludus, i m. scacorum

tÕ sk£kion,-ou

gracz

lusor, oris m.

Ð pa…kthj,-ou

haczyk na wędce

hamus, i m.

tÕ ¢gk…strion,-ou

hamak

matta, ae f. pénsilis

¹ a„èra,-aj

karta do gry

chártula, ae f. lusoria

tÕ cart£rion,-ou

karuzela

circumvectábulum, i n.; rotáculum, i n.

 

klaun

scurra, ae f.

Ð s£nnaj,-ou

leżak

sedīle, is n. cubitorium

¹ xaplèstra,-aj

linoskoczek

petaurista, ae m.;

Ð scoinob£thj,-ou

materac dmuchany

cúlcita, ae f. inflátilis

tÕ fuskwtÕn strîma,-atoj

namiot

tentorium, ii n.

¹ skhn»,-Áj

opalanie się

apricatio, onis f.

¹ ¹l…asij,-ewj

para taneczna

par, paris n. saltantium

¹ core…a du£j,-doj

plac świąteczny

pratum, i n. festīvum; área, ae f. festīva

¹ plate‹a,-a

potańcówka

ballatio, onis f.; saltatio, onis f.

¹ core…a,-aj; Ð ballismÒj,-oà

ryba

piscis, is m.

¹ „cqàj, ºcqÚoj

śledź do namiotu

paxillus, i m.

Ð Âloj,-ou

śpiwór

saccus, i m. dormitories

Ð ØpnÒsakoj,-ou

tancerka

saltatrix, icis f.; ballatrix, icis f.

¹ cor‹tij,-idoj; ¹ Ñrchst…j,-…doj

tancerz

saltator, oris m.; ballator, oris m.

Ð coreut»j,-oà; Ð Ñrchst»j,-oà

teatrzyk kukiełkowy

theātrum, i n. neurospásticum

tÕ neurospastikÕn qšatron,-ou

teatrzyk różności

theātrum, i n. varietatum

tÕ tîn poik…lwn qšatron,-ou

treser

dómitor, oris m.

Ð ™pithdeÚj,-šwj

wędka

harundo, harúndinis f.

tÕ ¥gkistron,-ou

wędkarstwo

piscatus, us m. hamátilis;

¹ ¢gkistr…a,-aj

wędkarz

piscator, oris m.

Ð ¢gkistreut»j,-oà

widowisko

spectáculum, i n.

tÕ qšama,-atoj


 

X

 

Lubię wypoczywać po pracy.

Otium mihi placet post negotium.

Agapî katapaÚein met¦ t¾n pr£xin.

Moim hobby są rybki.

Meum studium piscículi sunt.

`H ™moà prosfil¾j t¦ „cq…dia e„s…n.

 

X


Dilígite inimícos vestros.

Miłujcie nieprzyjaciół waszych.

ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν.  Ew. Mat. 5, 44

   

X

   

ryby


c

 
pella

c


strona główna

wietrzyk