orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Sport
girl.  

SPORTY  WODNE

athletica aquatilis – Ød£tinoj ¢qlhtismÒj
moz.

deska surfingowa

tábula, ae f. velífera

¹ ¢nemÒferon san…j,-…doj

jacht

lembus, i m.

¹ qalamhgÒj,-oà

łaziebny

balneator, oris m.

Ð balaneÚj,-šwj

łódź wiosłowa

cumba, ae (scapha) f. remígera

tÕ plo‹on,-ou

maszt

malus, i m.

Ð ƒstÒj,-oà

motorówka

scapha, ae f. automataria; autoscapha, ae f.

¹ aÙtosk£fh,-hj

nurek

urinator, oris m.

Ð kolumbht»j,-oà

piłka wodna

folliludium, ii n. aquátile

¹ Ødat…nh sfa‹ra,-aj

pływać

nato, 1, avi, atum

kolumb£w

pływalnia

natábulum, i n.; piscīna, ae f.

¹ kolumb»qra,-aj

pływanie

natatio, onis f.

¹ nÁxij,-ewj

skok do wody

saltus, us m. in aquam

tÕ e„j tÕ Ûdwr ¤lma,-atoj

skok z wieży

saltus, us m. de turri

tÕ ™k toà pÚrgou ¤lma,-atoj

stanica wodna

casa, ae f. scapharia

¹ tîn plo…wn st£sij,-ewj

sternik

gubernator, oris m.

Ð kubern»thj,-ou

styl klasyczny (żabka)

natatio, onis f. prona

¹ nÁxij,-ewj

styl na grzbiecie

natatio, onis f. (re)supīna

¹ nÁxij,-ewj

styl wolny (kraul)

natatio, onis f. líbera

¹ nÁxij,-ewj

trampolina

suggestus, us m. desultorius; tábula, ae f. desultoria

tÕ pšteuron,-ou

wiosło

remus, i m.

¹ kèph,-hj

wiosłować

rémigo, 1, avi, atum

kwphlatšw

wioślarstwo

remigatio, onis f.

¹ kwphlas…a,-aj

wioślarz

remex, icis m.; remigator, oris m.

¹ kwphl£thj,-ou

żagiel

velum, i n.

tÕ ƒst…on,-ou

żaglówka

scapha, ae f. velífera

¹ met¦ toà ƒst…ou sk£fh,-hj

żeglarstwo

velificatio, onis f.

¹ ƒstioploΐa,-aj


X


Omnia fluit.

Wszystko płynie.

P£nta re‹.  Heraklit

  

X


plyw. 
 

X

 deszcz

strona główna

wietrzyk