orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Dom
 
girl.

SPRZĘT  DOMOWY

 instrumenta domestica – ™rgale‹a o„ke‹a

waza

drabina

climax, acis f.

¹ kl‹max,-akoj

kubeł na śmieci

lomentum, i n.

tÕ doce‹on,-ou

maszyna do szycia

máchina, ae f. sutoria

¹ ∙aptomhcan»,-Áj

miotła

scopae, arum f.pl.

tÕ s…ton,-ou

nożyczki

forfex, ficis m./f.

aƒ macair…dej,-în

odkurzacz

aspirátrum, i n.

¹ skoÚpa,-aj

piecyk elektryczny

fornácula, ae f. eléctrica

tÕ ºlektrikÕn foÚrnion,-ou

pralka

máchina, ae f. lavatoria

tÕ plunt»rion,-ou

prasowalnica

tábula, ae f. ad poliendum

 

szmata, ścierka

drappus, i m.

tÕ ∙£koj,-eoj

szufelka

vatillum, i n.

¹ sšsoula,-hj

zmiotka

everrículum, i n.

tÕ sarèqrion,-ou

żelazko

ferrum, i n. politorium

tÕ s…deron,-ou


X


 

Pozamiataj mieszkanie!

Verre habitáculum!

Saroà t¾n o„k…an.

Czy wyniosłeś śmieci?

An extulisti purgamenta?

E„ ™k»negkej t¦ s£rmata;


 

X

 

Homo parvus mundus est.

Człowiek jest małym wszechświatem.

Anqrwpoj mikrÕj kÒsmoj.

X


 

 

waza

 

 

X


hera
 

X


     

strona główna

wietrzyk