orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza ¦ródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Dom
 
girl.

SYPIALNIA

 cubile (dormitorium) – koitèn
rodz.


kołdra, pierzyna

opertorium, ii n.

tÕ per…strwma,-atoj

kołyska

cunae, arum f.pl.

tÕ l…knon,-ou

łóżko

lectus, i m.

¹ kl…nh,-hj

materac

cúlcita, ae f.

¹ tÚlh,-hj

poduszka

pulvīnar, āris n.

tÕ prokef£laion,-ou

szafa

armarium, ii n.

¹ purg…j,-…doj

szafka nocna

armarium, ii n. nocturna

Ð purg…skoj nukterÒj

 

X


¦pij dobrze i spokojnie!

Dormi bene tranquilleque!

Koim£sqw ¢gaqîj kaˆ galhnîj.

Życzę ci dobrej nocy.

Bonam noctem tibi exopto.

EÙcomai soà t¾n nÚkta ¢gaq£n.

   

X

 
Réddite ergo, quae sunt Caésaris, Caésari 
et quae sunt Dei, Deo.

Oddajcie przeto cesarzowi, co należy do cesarza, 
a Bogu, co Boże.

Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι 
καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.

Ew. Mat. 22, 21

 

X


 

sypialnia


 

X


cib.


X


    

strona główna

wietrzyk