orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Sport
 
girl.

TERMINY  OGÓLNOSPORTOWE

 nomina generatim athletica – ÑnÒmata panaqlhtik£
rydwan

atleta

athlēta, ae m.

Ð ¢qlht»j,-oà

bieżnia

stadium, ii n.

Ð di£dromoj,-o

boisko

campus, i m.

tÕ st£dion,-ou

hala sportowa

gýmnica palaestra, ae f. cooperta

tÕ kleistÕn g»pedon,-ou

mecz

cetāmen, inis n.

tÕ ¥gwn,-onoj

medal brązowy

nomísma, atis n. aereum

tÕ c£lkinon met£llion,-ou

medal srebrny

nomísma, atis n. argénteum

tÕ ¢rgurÕn met£llion,-ou

medal złoty

nomísma, atis n. aureum

tÕ crusÕn met£llion,-ou

obuwie sportowe

calceamenta, orum n.pl. campestria

t¦ ¢qlhtik¦ Øpod»mata,-wn

Olimpiada

Ludi, orum m.pl. Olýmpici

¹ Ñlumpiad£j,-£doj

przewaga

praevalentia, ae f.

¹ Øperoc»,-Áj

rekord

fastigium, ii n.

tÕ prwt£qlhma,-atoj

remis

éxitus, us m. incertus (iniudicatus)

¹ „sopal…a,-aj

sędzia

árbiter, tri m.

Ð diaitht»j,-oà

spodenki sportowe

hosa, ae f. campestris; campestre, is n.

tÕ pantalÒnion,-ou

stadion

stadium, ii n.

tÕ st£dion,-ou

stoper

chronometrum, i n.

tÕ cronÒmetron,-ou

strój sportowy

vestis, is f. campestris

¹ ¢qlhtik¾ ™ndumas…a,-aj

tablica wyników

tábula, ae f. exítuum

Ð tîn ¢potelesm£twn p…nax,-akoj

trener

exércitor, oris m.

Ð gunas…arcoj,-ou

trening

exercitatio, onis f. gýmnica

¹ gumnas…a,-aj

trenować

condocefacio, 3, -feci, -factum

gumn£zw, ¢skšw

zawodniczka

competītrix, icis f.

¹ ¢qlht…j,-…doj

zawodnik

competītor, oris m.; certator, oris m.

Ð ¢qlht»j,-oà; Ð pa…cthj,-ou

zdobyć punkt

punctum fero, ferre, tuli, latum; punctum vinco, 3, vici, victum

tÕ shme‹on kert…zw

zespół

grex, gregis m.; manípulus, i m.

Ð Ómiloj,-ou; tÕ sugkrÒthma,-atoj

zwycięzca

victor, oris m.

Ð nikht»j,-oà

zwycięstwo

victoria, ae f.

¹ n…kh,-hj

zwyciężczyni

victrix, víctricis f.

¹ nikht…j,-…doj

zwyciężyć

vinco, 3, vici, victum

nik£w


 

X


Jaką dyscyplinę uprawiasz?

Quales res athléticas exerces?

Po…an t¾n ¥qlhsin ¢ske‹j;

Najbardziej lubię lekkoatletykę.

Praecípue athéticae levi fáveo.

M£lista filšw t¾n ¥qlhsin ™lafr£n.

 

X

 

Gloriam invidia séquitur.

Za chwałą podąża zawiść.

Met¦ t¾n dÒxhn Ð zÁloj ›petai.

 
 

X

   

olimpia


X


bieg

 

X

strona główna

wietrzyk