orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Polityka i prawo
 
girl.girl.

UNIA  EUROPEJSKA

Unio Europaea – EÙrwpaї “Enwsij

akw.

CE - 
Wspólnota Europejska

Commúnitas Europaea

EÙrwpaїk¾ KoinÒthj,-htoj

CECC - 
Europejska Wspólnota Węgla i Stali

Commúnitas Europaea Carbonum Chalybisque

EÙrwpaїk¾ KoinÒthj ”Anqrakoj kaˆ C£luboj

ecu

pecunia Europae ad annum 2001

™koÚ

euro

pecunia Europae ab anno 2002

eÙrè

Europejski System Walutowy

Europaeum Monetāre Systēma

EÙrwpaїkÕn CrhmatikÕn SÚsthma

EWG - 
Europejska Wspólnota Gospodarcza

Europaea Commúnitas Oeconómica

EÙrwpaїk¾ KoinÒthj O„konomik¾

NATO - 
Organizacja Paktu Północno-Atlantyckiego

Socíetas Pactionis Septentrionalo-Atlántici

'OrganismÕj Sunt£xewj Boreio-Atlantikoà

ONZ - 
Organizacja Narodów Zjednoczonych

Socíetas Natiōnum Unitārum

'OrganismÕj `Hnwmšnwn 'Eqnîn

Parlament Europejski

Parlamentum Europaeum

EÙrwpaїk¾ Boul»

Rada Europy

Consilium Eurōpae

EÙrwpaїk¾ Sumboul»

Strefa Wolnego Handlu

Zona Mercātus Líberi

Zènh 'Eleuqeroà 'Empor…ou

Trybunał Sprawiedliwości

Iudicium Iustitiae

BÁma DikaiosÚnhj

Unia Gospodarcza i Walutowa

Unio Oeconómica et Monetaris

“Enwsij O„konomik¾ kaˆ Crhmatik»

wspólny rynek

mercātus commúnis

tÕ koinÕn ™mpor…on


X


Ut unum sint.

Aby byli jednością.

ἵνα ὦσιν ἓν.  Ew. Jana 17, 22

 

X


unia

X

 

 
moz.
 
   
 

X

strona główna

wietrzyk