orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Praca
 
girl.

ZAKŁADY  PRACY

 officinae – ™rgast»ria

waza

akw.

bank

argentaria, ae f.

¹ tr£peza,-hj

browar

bracīna, ae f.

tÕ brute‹on,-ou

drukarnia

typographēum, i n.

tÕ tupografe‹on

elektrownia

electroficīna, ae f.

tÕ toà ºlektrismoà ™rgast»rion,-ou

fabryka chemikaliów

fábrica, ae f. chémica

tÕ chmikÕn ™rgast»rion,-ou

fabryka papieru

fábrica, ae f. chartaria

tÕ tîn papÚrwn ™rgast»rion,-ou

fabryka samochodów

ergasterium, ii n. autocinéticum

tÕ tîn aÙtokin»twn ™rgast»rion,-ou

fabryka tekstyliów

fábrica, ae f. textoria

tÕ tîn Øfasm£twn ™rgast»rion,-ou

gazownia

officīna, ae f. gásica

tÕ toà ¢er…ou ™rgast»rion,-ou

huta

officīna, ae f. metállica

tÕ sidhrourge‹on,-ou

huta szkła

vitri officīna, ae f.

tÕ Øalourge‹on,-ou

kamieniołom

latomiae, arum f.pl.; lapicidīnae, arum f.pl.

¹ liqotom…a,-aj

kopalnia węgla

fodīna, ae f. carbonaria

tÕ ¢nqrakwruce‹on,-ou

przemysł

machinales industriae, arum f. pl.

¹ biomhcan…a,-aj

tartak

serratrīna, ae f.

¹ prist»rion,-ou

zakład (warsztat)

officīna, ae f.; fábrica, ae f.; ergasterium, ii n.

tÕ ™rgast»rion,-ou

zakład (instytut)

institūtum, i n.

tÕ †druma,-atoj


  

X

 
 

Levis est labor omnis amanti.

Lekki jest wszelki trud dla tego, kto kocha.

'ElafrÕn tÕ p©n œrgon tù ¢gapÒnti.


 

X

   

fabr.


X


 waza

Xstrona główna

wietrzyk