orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna

kot

Zasady wymowy łacińskiej i greckiej

Zwroty powszechnego użytku

Przymiotniki i przysłówki
Kolory
Pytajniki
Podstawowe zwroty

Liczby, miary i wagi

Liczebniki główne i porządkowe. Dodawanie. Odejmowanie
Liczebniki podziałowe i przysłówkowe. Mnożenie. Dzielenie
Miary w starożytności
Nazewnictwo miar

Czas

Godzina. Dzień. Tydzień. Miesiąc. Pory roku
Stany pogody
Kalendarz
Etapy życia człowieka
Wyrażenia odnoszące się do czasu

Człowiek

Ciało człowieka
Narządy człowieka
Stan zdrowotny
Stan psychiczny człowieka
Codzienne czynności

Rodzina

Religia i święta

Terminologia religijna
Święta i uroczystości

Ubranie

Odzież i obuwie
Dodatki do ubioru

Dom

Dom od zewnątrz
Dom od wewnątrz
Przedpokój
Pokój stołowy
Gabinet
Kuchnia
Sypialnia
Łazienka
Sprzęt domowy

Pokarmy

Ogród i rośliny

Zwierzęta

Okolica

Środowisko naturalne, pogoda i zjawiska atmosferyczne
Budowle publiczne

Handel i zajęcia usługowe

Sklepy i zakłady usługowe
Zakład fryzjerski
Restauracja
Kawiarnia
Hotel
Poczta
Bank

Szkolnictwo

Praca

Zawód
Ekonomia
Zakłady pracy
Narzędzia i maszyny
Urządzenie techniczne i elektroniczne

Czas wolny

Rozrywki
Muzyka, teatr, film
Muzeum i galeria
Książka i prasa

Sport

Terminologia sportowa
Lekkoatletyka
Piłka nożna. Gry z piłką
Atletyka ciężka
Gimnastyka
Sporty wodne
Sporty zimowe
Inne dyscypliny sportowe

Podróż

Droga
Pojazdy
Samochód
Kolej
Droga morska
Droga lotnicza
Wycieczka

Polityka i prawo

Sprawy polityczne
Unia Europejska
Polskie partie polityczne
Prawo

Wojskowość

Imiona

Państwa, miasta, geografia

Państwa
Stolice
Miasta Polski
Morza, rzeki, góry

DODATKI GRAMATYCZNE ŁACIŃSKIE

Deklinacja
Koniugacja
Przyimki
Zaimki
Łacińskie czasowniki nieregularne
Symbolika kalendarza

DODATKI GRAMATYCZNE GRECKIE

Deklinacja
Koniugacja
Podstawowe formy greckich czasowników nieregularnych
Jestem  -  idę
Kładę -  rzucam  -  daję

POMOCNICZE STRONY INTERNETOWE

 Rozmówki polsko-łacińskie:

http://Colloquia-Polono-Latina.eu.interia.pl

 

·         Przysłowia i zwroty łacińskie:

http://dicta-latina.w.interia.pl

 

·         Przysłowia łacińskie z polskim i niemieckim tłumaczeniem:

http://mater-nostra.fm.interia.pl

 

·         Kolędy w różnych językach Europy:

http://Cantica-Natalicia.eu.interia.pl

 

·         Przysłowia łacińskie i greckie:

http://sent-lat-graecae.eu.interia.pl

 

·         Słownik grecko-łacińsko-polski do Nowego Testamentu:

http://Voc-gr-lat-pol-ad-NT.eu.interia.pl

 

·         Iliada w wersji polsko-greckiej:

http://iliada-gr-pol.fm.interia.pl

 


paw

Zwierzęta
 
girl.girl.

ZWIERZĘTA  DOMOWE

animalia domestica – zóa o„ke‹a

cielę

vítulus, i m.

Ð mÒscoj,-ou

gęś

anser, ánseris m./f.

¹ c»n, chnÒj

kaczka

anas, ánatis f.

¹ bosk£j,-£doj

kogut

gallus, i m.

Ð ¢lšktwr,-oroj

koń

equus, i m.

Ð †ppoj,-ou

kot

cattus, i m.; felis, is m.

Ð g£ttoj,-ou

kotka

catta, ae f,; felis, is f.

¹ g£tth,-hj

koza

capra, ae f.

¹ a‡x, a„gÒj

krowa

vacca, ae f.

¹ boàj, boÒj

królik

cunículus, i m.

Ð kÚnikloj,-ou

kura

gallīna, ae f.

¹ ¢lektor…j,-…doj

mucha

musca, ae f.

¹ mu‹a,-aj

mysz

mus, muris m.

Ð màj, muÒj

ogon

cauda, ae f.

¹ oÙr£,-©j

osioł

ásinus, i m.

Ð Ônoj,-ou

owca

ovis, is f.

tÕ prÒbaton,-ou

owieczka

agnus, i m.

tÕ prob£tion,-ou

pająk

aránea, ae f.

Ð ¢r£cnhj,-ou

paw

pavo, pavōnis m.

tÕ pagènion,-ou

pies

canis, is m./f.

Ð kÚwn, kunÒj

pisklę

pullus, i m.

tÕ noss…on,-ou

pysk

rostrum, i n.

tÕ ∙Úgcoj,-eoj

sierść

pellis, is f.

¹ qr…x, tricÒj

szczur

rattus, i m.

Ð pontikÒj,-oà

świnia

sus, suis m./f.

Ð,¹ sàj, suÒj

wąsy kota

vibrissae, arum f.pl.

aƒ glîcej,-wn

wełna

lana, ae f.

tÕ œrion,-ou

wymię

uber, úberis n.

Ð mastÒj,-oà

 
  

ZWIERZĘTA  DZIKIE

   animalia fera – zóa qhriîda

delfin

delphīnus, i m.

Ð delf…j,-‹noj

dzik

aper, apri m.

Ð cloÚnhj,-ou

foka

phoca, ae f.

¹ fèkh,-hj

hipopotam

hippopótamus, i m.

Ð ƒppopoÒtamoj,-ou

jeleń

cervus, i m.

Ð œlafoj,-ou

jeż

ericius, ii m.

Ð Ûstrix,-icoj

kangur

halmatūrus, i m.

tÕ kagkourÒn,-oà

kozica

cáprea, ae f.

Ð a‡gagroj

kret

talpa, ae f.

Ð sifneÚj,-šwj

krokodyl

crocodīlus, i m.

Ð krokÒdiloj,-ou

lew

leo, leonis m.

Ð lšwn, lšontoj

lis

vulpes, is f.

¹ ¢lèpex,-pekoj

łoś

alces, is f.

¹ ¢lc…j,-…doj

małpa

simia, ae f.

Ð p…qhkoj,-ou

niedźwiedź

ursus, i m.

Ð ¥rktoj,-ou

rak

cancer, cri m.

Ð kark…noj,-ou

renifer

tarándrus, i m.

Ð t£randroj,-ou

sarna

rupícapra, ae f.

¹ dork£j,-£doj

słoń

elephantus, i m.; élephas, antis m.

Ð ™lšfaj,-antoj

tygrys

tigris, idis m./f.

Ð,¹ t…grij,-idoj

wąż

serpens, entis m./f.; anguis, is m./f.

Ð Ôfij,-ewj; tÕ ˜rpetÒn,-oà

wielbłąd

camēlus, i m.

Ð, ¹ k£mhloj,-0u

wieloryb

balaena, ae f.

Ð kÁtoj,-ou

wiewiórka

sciurus, i m.

Ð sk…ouroj,-ou

wilk

lupus, i m.

Ð lÚkoj,-ou

zając

lepus, ōris m.

Ð lšporij,-ioj

żmija

éxcetra, ae f.; vípera, ae f.

¹ œcidna,-hj; ¹ ¢sp…j,-…doj

żółw

testūdo, testúdinis f.

¹ cšluj,-ewj

żyrafa

camelopárdalis, is f.

¹ kamhlop£rdalij,-idoj

 
 

PTAKI

aves – Ôrnidej

bażant

phasiānus, i m.

Ð f£sianÒj,-oà

bocian

ciconia, ae f.

Ð pelargÒj,-oà

dzięcioł

picus, i m.

¹ pipî,-oàj

dziób

rostrum, i n.

tÕ ∙£mfoj,-ou

gołąb

columbus, i m.

Ð peristerÒj,-oà

jastrząb

accípiter, tris m.

Ð k…rkoj,-ou

kawka

gráculus, i m.

Ð koloiÒj,-oà

kos

mérula, ae f.

Ð kÒssuroj,-ou

kruk

corvus, i m.

Ð kÒrax,-akoj

kukułka

cucūlus, i m.

Ð kÒkkux,-ukoj

kuropatwa

perdix, icis m.f.

¹ pšrdix,-ikoj

łabędź

cycnus, i m.

Ð kÚknoj,-ou

myszołów

búteo, ōnis m.

¹ karak£xa,-hj

orzeł

áquila, ae f.

Ð ¢etÒj,-oà

papuga

psíttacus, i m.

Ð yittakÒj,-oà

pióro

penna, ae f.

tÕ pterÒn,-oà

puchacz

bubo, ōnis m.

Ð ptÚx, ptugÒj

sęp

vultur, vúlturis m.

Ð gÚy, gupÒj

sikorka

parus, i m.

Ð a„g…qalloj,-ou

skowronek

alauda, ae f.

Ð korudallÒj,-oà

skrzydło

ala, ae f.

¹ ptšrux,-ugoj

słowik

luscinia, ae f.

¹ ¢edèn,-Ònoj

sowa

úlula, ae f.; nóctua, ae f.

¹ glaàx, glaukÒj

sroka

pica, ae f.

¹ k…ssa,-hj

szpak

sturnus, i m.

Ð y£r, yarÒj

wrona

cornix, córnicis f.

¹ korènh,-hj

wróbel

passer, pásseris m.

Ð,¹ strouqÒj,-oà

zięba

fringillus, i m.

Ð frug…loj,-ou

zimorodek

misinga, ae f.

¹ ¢lkuèn,-ÒnojINNE ZWIERZĘTA

alia animalia – ¥lla zóa

biedronka

coccinella, ae f.

¹ pascal…tsa,-hj

chomik

crícetus, i m.

Ð krikhtÒj,-oà

chrabąszcz

melolontha, ae f.

¹ mhlolÒnqh,-hj

dżdżownica

lumbrīcus, i m.

Ð skèlhx,-hkoj

gąsienica

erūca, ae f.

¹ k£mph,-hj

jaszczurka

lacerta, ae f.

Ð saàroj,-ou

karp

carpio, ōnis m.; carpa, ae f.

 Ð kupr…noj,-ou

komar

culex, cúlicis m.

Ð kènox,-wpoj

konik polny

chorthippus, i m.

Ð tšttix,-igoj

motyl

papilio, onis m.

¹ crusall…j,-…doj

mrówka

formīca, ae f.

Ð mÚrmhx,-hkoj

nietoperz

vespertilio, onis m.

¹ nipter…j,-…doj

osa

vespa, ae f.

Ð sf»x, sfhkÒj

ostryga

óstreum, i n.

tÕ Ôstreon,-ou

pasikonik

tettigonia, ae f.

Ð tšttix,-igoj

pstrąg

trutta, ae f.

¹ pšstrofa,-hj

pszczoła

apis, apis f.

¹ mšlissa,-hj

ropucha

bufo, ōnis f.

¹ frÚnh,-hj

stonka ziemniacz.

leptinotarsa, ae f.

 Ð k£nqaroj,-ou

szczupak

lucius, ii m.

Ð loÚtsoj,-ou

śledź

aringus, i m.

¹ ∙šgga,-hj

ślimak bez muszli

limax, ācis m./f. 

tÕ saligk£rion,-ou

ślimak z muszlą

cóc(h)lea, ae f.

Ð kÒcloj,-ou

świerszcz

gryllus, i m.

Ð grÚlloj,-ou

trzmiel

bombus, i m.

Ð bombÒj,-oà

ważka

libellula, ae f.

¹ libeloÚlh,-hj

żaba

rana, ae f.

Ð b£trachoj,-ou


 

A

 

Turpis avis proprium quae foedat stércore nidum.

Zły to ptak, który kala własne gniazdo.

KakÕj Ð Ôrnij, Ój „d…a noss…a koino‹.


A


strona główna

wietrzyk